Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 26.mar.2021
Monitorul Oficial, Partea I 351 6.apr.2021
Intrare în vigoare la 6.apr.2021
Ordinul nr. 2/2021 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2019 privind stabilirea cerinţelor pentru recunoaşterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Având în vedere:
   - prevederile art. 2 alin. (2) şi (5), art. 5 alin. (1), art. 11, art. 87 alin. (1) şi (2), art. 97 şi ale art. 99 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - prevederile art. 46 alin. (5), art. 6 alin. (2) şi ale art. 8 alin (1) şi (3) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 280 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - La articolul 2 alineatul (2) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2019 privind stabilirea cerinţelor pentru recunoaşterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 3 septembrie 2019, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) lista cu lectorii care vor susţine cursurile de formare profesională, inclusiv documentele care să ateste că aceştia deţin experienţă de lector în domeniul financiar, de minimum 5 ani, sau experienţă profesională relevantă în domeniul financiar, de minimum 5 ani;".
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 26 martie 2021.
    Nr. 2.