Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 11 din 19.apr.2021
Monitorul Oficial, Partea I 429 23.apr.2021
Intrare în vigoare la 23.apr.2021
Circulara nr. 11/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Theodor Pallady

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 4 mai 2021, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Theodor Pallady.
   Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

   
Metal/valoare nominală Argint/10 lei
Titlu 999‰
Formă rotundă
Diametru 37 mm
Greutate 31,103 g
Cant zimţat
Calitate proof

    Aversul monedei redă un detaliu al Muzeului "Theodor Pallady" din Bucureşti, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", stema României, valoarea nominală "10 LEI" şi anul de emisiune "2021".
    Reversul monedei prezintă portretul şi numele pictorului Theodor Pallady şi anii între care a trăit acesta "1871-1956".
   Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
   Art. 4. - Monedele din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Theodor Pallady au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 19 aprilie 2021.
    Nr. 11.