Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 281 din 23.sep.2021
Monitorul Oficial, Partea I 935 30.sep.2021
Intrare în vigoare la 30.sep.2021
Ordinul nr. 281/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BGA MICROCREDIT IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BGA MICROCREDIT IFN - S.A., formulată prin scrisoarea remisă Băncii Naţionale a României prin poşta electronică şi înregistrată cu nr. VI/013.539 din 7.09.2021, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii BGA MICROCREDIT IFN - S.A., cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Kuvar nr. 28, judeţul Harghita, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J19/144/2010, cod unic de înregistrare 26874691, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-21-030264/17.06.2010, la secţiunea c) "Microcreditare".

   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 23 septembrie 2021.
    Nr. 281.