Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 28.iul.2022
Monitorul Oficial, Partea I 760 29.iul.2022
ORDIN nr. 2 din 28 iulie 2022 privind raportarea informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Având în vedere prevederile  art. 59 alin. (1)  și ale  art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006  privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 22 alin. (1)  și ale  art. 54 din Legea nr. 93/2009  privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor  art. 48 din Legea nr. 312/2004  privind Statutul Băncii Naționale a României, ale  art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009  privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, și ale  art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022  privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori,

Banca Națională a României emite prezentul ordin.

Articolul 1

(1)   Se aprobă modelele formularelor privind raportarea de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022  privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cuprinse în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)   Se aprobă Normele metodologice privind raportarea de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022  privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cuprinse în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)   Se aprobă modelele formularelor privind raportarea de către instituțiile financiare nebancare a informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022  privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cuprinse în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(4)   Se aprobă Normele metodologice privind raportarea de către instituțiile financiare nebancare a informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022  privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cuprinse în anexa nr. 4*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

Articolul 2

Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entități:
1.   instituțiilor de credit pentru care Banca Națională a României este autoritate competentă potrivit  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006  privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalelor instituțiilor de credit din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții de credit;
2.   instituțiilor financiare nebancare definite potrivit  Legii nr. 93/2009  privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalelor instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții financiare nebancare.

Articolul 3

Persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor menționate la   art. 2, precum și alte persoane care au obligația gestionării acestora, directorii economici, contabilii-șefi sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu raportarea întocmită pentru data de referință 30.09.2022.

Anexele 1-4 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 760 bis din 29 iulie 2022.