Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 8 din 2.dec.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1187 12.dec.2022
Intrare în vigoare la 1.ian.2023
Ordinul nr. 8/2022 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) - (3), art. 269, 276 şi 277 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/5/2022 privind amortizorul de capital pentru alte instituţii de importanţă sistemică din România,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. 1.

Instituţiile de credit autorizate în România şi care au fost identificate la nivel naţional ca fiind "alte instituţii de importanţă sistemică" (O-SII), pe baza datelor raportate pentru 31 decembrie 2021, sunt următoarele: Banca Transilvania - S.A., Banca Comercială Română - S.A., UniCredit Bank - S.A., BRD - Groupe Societe Generale - S.A., Raiffeisen Bank - S.A., CEC Bank - S.A., Alpha Bank România - S.A., OTP Bank România - S.A., Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

Art. 2.

 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, următoarele instituţii de credit autorizate în România şi identificate ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) menţin, la nivel consolidat, respectiv pe baza situaţiei consolidate întocmite în scop prudenţial, în conformitate cu prevederile art. 311 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare, astfel:
  1. Banca Transilvania - S.A. menţine un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc;
  2. Banca Comercială Română - S.A., UniCredit Bank - S.A. şi BRD - Groupe Societe Generale - S.A. menţin un amortizor O-SII de 1,5% din valoarea totală a expunerii la risc;
  3. Raiffeisen Bank - S.A. menţine un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc;
  4. OTP Bank România - S.A. şi Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. menţin un amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc.
 2. Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. menţine amortizorul O-SII la nivel consolidat conform prevederilor alin. (1) până la data finalizării fuziunii prin absorbţie a Băncii Româneşti.

Art. 3.

 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, CEC Bank - S.A. şi Alpha Bank România - S.A. menţin, la nivel individual, un amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
 2. După finalizarea fuziunii prin absorbţie a Băncii Româneşti, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. menţine, la nivel individual, un amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.

Art. 4.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023, dată la care se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2021 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1174 din 13 decembrie 2021.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.