Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 48 din 22.dec.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1256 27.dec.2022
Intrare în vigoare la 27.dec.2022
Circulara nr. 48/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 100 de ani de la naşterea lui Marin Preda şi a unei monede din argint cu tema 50 de ani de la aderarea României la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 28 decembrie 2022, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema 100 de ani de la naşterea lui Marin Preda şi o monedă din argint cu tema 50 de ani de la aderarea României la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială.

Art. 2. -

Caracteristicile monedei din aur cu tema 100 de ani de la naşterea lui Marin Preda sunt următoarele:

Metal Aur
Valoare nominală 100 lei
Titlu 900‰
Formă rotundă
Diametru 21 mm
Greutate 6,452 g
Cant zimțat
Calitate proof

Aversul monedei din aur prezintă o compoziţie inspirată de romanul "Moromeţii" de Marin Preda, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, valoarea nominală "100 LEI", anul de emisiune "2022" şi stema României.

Reversul monedei din aur redă portretul şi semnătura lui Marin Preda şi inscripţia în arc de cerc "100 DE ANI DE LA NASTEREA LUI MARIN PREDA".

Art. 3. -

Caracteristicile monedei din argint cu tema 50 de ani de la aderarea României la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială sunt următoarele:

Metal Argint
Valoare nominală 10 lei
Titlu 999‰
Formă rotundă
Diametru 37 mm
Greutate 31,103 g
Cant zimțat
Calitate proof

Aversul monedei din argint prezintă Palatul Vechi al Băncii Naţionale a României, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", stema României, valoarea nominală "10 LEI" şi anul de emisiune "2022".

Reversul monedei din argint redă siglele Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale şi inscripţiile "ADERAREA ROMANIEI LA FONDUL MONETAR INTERNATIONAL SI BANCA MONDIALA" şi "50 ANI".

Art. 4. -

Monedele din aur şi monedele din argint vor fi ambalate în capsule de metacrilat transparent.

Monedele din aur cu tema 100 de ani de la naşterea lui Marin Preda vor fi însoţite de broşuri de prezentare şi de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză.

Monedele din argint cu tema 50 de ani de la aderarea României la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială vor fi însoţite de certificate de autenticitate ale emisiunii, redactate în limbile română, engleză şi franceză.

Pe certificatele de autenticitate ale monedelor din aur şi din argint se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 5. -

Monedele din aur cu tema 100 de ani de la naşterea lui Marin Preda şi monedele din argint cu tema 50 de ani de la aderarea României la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 6. -

Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din aur şi a monedelor din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.