Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 19 din 13.ian.2023
Monitorul Oficial, Partea I 72 27.ian.2023
Intrare în vigoare la 27.ian.2023
Ordinul nr. 19/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii UNIT CREDIT GARANT IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii UNIT CREDIT GARANT IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 548 din 20.12.2022, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic

Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, ţinute de către Banca Naţională a României, a Societăţii UNIT CREDIT GARANT IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 1+2, apartament 4, camera 1, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/5637/2019, cod unic de înregistrare 41026334, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110347 şi în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-110139, la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare.