Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 10 din 13.feb.2023
Monitorul Oficial, Partea I 147 21.feb.2023
Intrare în vigoare la 21.feb.2023
Circulara nr. 10/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2023

  În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, 
    în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:
 
    Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2023, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari este de 0,12% pe an.