Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 59 din 18.dec.2023
Monitorul Oficial, Partea I 1160 21.dec.2023
Intrare în vigoare la 21.dec.2023
Circulara nr. 59/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie—23 decembrie 2023

Având în vedere dispozițiile art. 5 și ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
în aplicarea prevederilor art. 15—17 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României h o t ă r ă ș t e:

Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie— 23 decembrie 2023, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari este de 0,35% pe an.