Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 354 din 18.dec.2023
Monitorul Oficial, Partea I 30 15.ian.2024
Intrare în vigoare la 15.ian.2024
Ordinul nr. 354/2023 privind conduita instituţiilor de credit care prestează servicii şi activităţi de investiţii pe piaţa monetară şi valutară potrivit art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), (3) şi (5), art. 62 şi 116 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 277 coroborat cu art. 2 alin. (5) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1.

Banca Naţională a României are în vedere în practica de supraveghere următoarele ghiduri ale Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), prevăzute în anexele nr. 1-9:

  1. Ghid final privind obligaţiile în materie de date de piaţă prevăzute în MiFID II/MiFIR (ESMA70-156-4263 RO) - anexa nr. 1;
  2. Ghidul privind practicile de vânzare încrucişată (ESMA/2016/574 RO) - anexa nr. 2;
  3. Ghid privind titluri de creanţă şi depozite structurate complexe (ESMA/2015/1787 RO) - anexa nr. 3;
  4. Ghid Raportarea tranzacţiilor, păstrarea evidenţei ordinelor şi sincronizarea ceasurilor în temeiul MiFID II (ESMA/2016/1452 RO) - anexa nr. 4;
  5. Ghid privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II (ESMA35-43-620 RO) - anexa nr. 5;
  6. Ghid cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind adecvarea (ESMA35-43-3172) - anexa nr. 6;
  7. Ghid cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind funcţia de asigurare a conformităţii (ESMA35-36-1952 RO) - anexa nr. 7;
  8. Ghid cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind caracterul corespunzător şi legate exclusiv de executare (ESMA35-43-3006) - anexa nr. 8;
  9. Ghid cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind remunerarea (ESMA35-43-3565) - anexa nr. 9.

Art. 2.

Prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre stabilite în România, atunci când prestează serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, cu instrumentele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

Entităţile menţionate la art. 2 respectă ghidurile ESMA prevăzute în anexe nr. 1-9*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-9 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 bis.

Art. 4.

Nerespectarea de către entităţile menţionate la art. 2 a prevederilor prezentului ordin se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. I şi II ale titlului X din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.