Centrala


 

asistent director - 1 post

Direcția studii economice

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 22 ianuarie 2024


Informații generale

Durata contractului: nedeterminată

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Responsabilitățile postului:

 • asigură fluxul informațional între direcție și exteriorul băncii, precum și între direcție și celelalte structuri organizatorice ale BNR;
 • îndeplinește activitățile zilnice de secretariat;
 • elaborează și/sau redactează, la solicitarea conducerii direcției, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză, respectând Formatul standard al documentelor BNR;
 • asigură organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanții direcției (rezervă sala, elaborează documentația specifică, primește invitații etc.);
 • asigură documentația necesară deplasărilor interne și externe ale conducerii direcției.

Studii, experiență profesională și competențe:

Condiții obligatorii:

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • cunoașterea aprofundată a gramaticii limbii române;
 • cunoașterea limbii engleze, nivel mediu;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), browser internet.

Competenţe comportamentale:

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Pachetul de beneficii

Financiar

Componentă variabilă din care pot face parte:

 • prime anuale în cuantum de maximum 2,8 salarii
 • participare la profit (în funcție de rezultatele financiare ale băncii)
 • bonus anual de performanță (în funcție de rezultatele evaluării)
 • avantaje financiare acordate salariaților pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.)
 • abonament de servicii medicale

Timp liber

 • 25 de zile de concediu de odihnă pe an calendaristic 
 • 1-3 zile de concediu suplimentar, în funcție de vechimea în Banca Națională a României
 • zile libere plătite în cazul unor evenimente personale
 • facilități de recreere în BNR sau în cadrul altor bănci centrale din UE, în baza acordurilor de colaborare

Dezvoltare

 • programe de perfecționare profesională în țară sau străinătate
 • mobilitate internă funcțională sau geografică în cadrul diferitelor structuri organizatorice ale BNR, precum și posibilitatea de a aplica la posturi în cadrul SEBC sau al altor instituții internaționale (EBA, SRB, IMF etc.)  
 • acces la Biblioteca BNR

Modalitatea de aplicare

Până cel târziu în data de 22 ianuarie 2024, transmiteți pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro, următoarele documente:

 • Formularul de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf sau doc ;
 • Copia actului de identitate.

Primirea aplicației vă va fi confirmată printr-o notificare automată transmisă de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea, vă rugăm să verificați dacă mesajul respectă Regulile de transmitere a documentelor. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Atenție !

 • Transmiteți mesajul de pe adresa dumneavoastră de e-mail, cea declarată în Formularul de aplicare. Aceasta va fi utilizată pe tot parcursul procesului de recrutare.
 • Documentele transmise nu vor fi parolate.
 • Mărimea e-mail-ului trebuie să nu depășească 15 MB.

Documentele primite vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor obligatorii referitoare la experiența profesională și studiile solicitate pentru post, precum și a respectării Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi. În maximum 2 zile lucrătoare după termenul limită de aplicare, veți fi informat prin e-mail cu privire la admiterea sau respingerea aplicației.

Niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR.

Etape de selecție

Testare scrisă La sediul BNR
Interviu cu structura de specialitate La sediul BNR
Testare psihometrică Online
Interviu cu Direcția resurse umane pentru stabilirea compatibilității cu postul Online (MS Teams)

Proba scrisă este evaluată cu notă până la 10, nota minimă de promovare fiind 7.
Interviurile și testarea practică sunt evaluate cu calificativul admis/ respins.
Participarea la probele menționate mai sus este condiționată de promovarea probei anterioare.

Testarea scrisă va avea loc în data de 30 ianuarie 2024. Detalii referitoare la locul de desfășurare vă vor fi transmise prin e-mail. Data susținerii testării scrise poate fi modificată în cazul în care se prelungește perioada de înscriere. Prelungirea poate interveni atunci când numărul candidaților este mai mic sau egal cu 3.TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite aici.

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta pe adresa Cariere[at]bnro.ro.