Centrală


 

Administrator principal sisteme software (DBA)

Direcția soluții digitale
Serviciul sisteme de aplicații și baze de date

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 26 februarie 2024


Informații generale

Durata contractului:nedeterminată

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Responsabilitățile postului:

 • asigura instalarea, administrarea si optimizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date si a serverelor de aplicații, în toate fazele de dezvoltare a produselor: proiectare, dezvoltare și producție;
 • automatizează procesele administrative aferente bazelor de date;
 • execută upgrade-uri, aplicarea de patch-uri și migrarea efectivă a bazelor de date;
 • utilizează instrumentele de monitorizare adecvate și realizează configurările necesare pentru asigurarea performanței optime;
 • implementează toate măsurile necesare pentru colectarea informațiilor și investigarea problemelor apărute în funcționarea bazelor de date și a serverelor de aplicații;
 • implementează strategiile optime pentru asigurarea unui nivel de disponibilitate adecvat și pentru restaurarea funcționării în caz de dezastru;
 • implementează măsurile de Securitate conform politicilor interne si celor mai bune practice în securitatea bazelor de date.

Studii, experiență profesională și competențe:

Condiții obligatorii:

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • experiență profesională de minimum 5 ani în posturi cu studii superioare;
 • cunoştinţe bune privind sistemele de gestiune a bazelor de date: concepte, arhitectură, definiţii, componente, funcţii;
 • cunoştinţe bune privind tehnologia Oracle: Oracle Database, Enterprise Manager;
 • cunoştinţe solide privind mediul Oracle: rolurile și responsabilităţile administratorului bazelor de date (DBA), structura bazei de date, integritatea datelor, strategii de salvare și restaurare a datelor, administrarea utilizatorilor, optimizarea bazei de date, securizarea accesului la date;
 • cunoştinţe solide privind limbajul SQL: expresii, condiţii şi operatori, funcţii, clauze, joncţiuni, interogări, manipularea datelor, crearea şi întreţinerea tabelelor, crearea vederilor şi a indecșilor, optimizarea instrucțiunilor
 • cunoștințe solide de PL/SQL;
 • cunoștințe privind sistemele de baze de date cu înaltă disponibilitate (High Availability);
 • cunoștințe privind limbaje de scripting;
 • cunoștințe de operare pe calculator: suita de programe MS Office (cel puțin Word, Excel, Outlook);
 • cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Constituie avantaj:

 • certificări valide privind administrarea bazelor de date Oracle;
 • cunoștințe privind administrarea Oracle data warehouse;
 • cunoștințe privind serverele de aplicații: IBM WebSphere Application Server, Oracle Weblogic;
 • cunoștințe privind sistemele de operare de tip Linux.

Competenţe comportamentale:

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul relațiilor strategice.

Pachetul de beneficii

Financiar

Componentă variabilă din care pot face parte:

 • prime anuale în cuantum de maximum 2,8 salarii
 • participare la profit (în funcție de rezultatele băncii)
 • bonus anual de performanță (în funcție de rezultatele evaluării)
 • avantaje financiare acordate salariaților pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.)
 • abonament de servicii medicale

Timp liber

 • 25 de zile de concediu de odihnă
 • 1-3 zile de concediu suplimentar, în funcție de vechimea în Banca Națională a României
 • zile libere plătite în cazul unor evenimente personale
 • facilități de recreere în BNR sau în cadrul altor bănci centrale din UE, în baza acordurilor de colaborare

Dezvoltare

 • programe de perfecționare profesională în țară sau străinătate
 • mobilitate internă funcțională sau geografică în cadrul diferitelor structuri organizatorice ale BNR, precum și posibilitatea de a aplica la posturi în cadrul SEBC sau al altor instituții internaționale (EBA, SRB, IMF etc.)
 • posibilitatea decontării cheltuielilor ocazionate de obținerea și menținerea certificărilor naționale/internaționale sau a taxelor anuale de membru în funcție de specificul activității
 • posibilitatea participării la grupuri de lucru internaționale/ comitete în cadrul SEBC, EBA, SRB
 • acces la Biblioteca BNR

Condiții de lucru

 • program de lucru flexibil
 • maximum 5 zile de telemuncă pe lună (în funcție de eligibilitate)

Modalitatea de aplicare

Până cel târziu în data de 26 februarie 2024, transmiteți pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro, următoarele documente:

 • Formularul de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf sau doc ;
 • Copia actului de identitate.

Primirea aplicației vă va fi confirmată printr-o notificare automată transmisă de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea, vă rugăm să verificați dacă mesajul respectă Regulile de transmitere a documentelor. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Atenție !

 • Transmiteți mesajul de pe adresa dumneavoastră de e-mail, cea declarată în Formularul de aplicare. Aceasta va fi utilizată pe tot parcursul procesului de recrutare.
 • Documentele transmise nu vor fi parolate.
 • Mărimea e-mail-ului nu trebuie să depășească 15 MB.

Documentele primite vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor obligatorii referitoare la experiența profesională și studiile solicitate pentru post, precum și a respectării Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi. În maximum 2 zile lucrătoare după termenul limită de aplicare, veți fi informat prin e-mail, cu privire la admiterea sau respingerea aplicației.

Niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR.

Etape de selecție

Interviu cu structura de specialitate La sediul BNR/Online
Testare psihometrică Online
Interviu cu Direcția resurse umane pentru stabilirea compatibilității cu postul Online (MS Teams)


Interviurile sunt evaluate cu calificativul admis/ respins.
Participarea la probele menționate mai sus este condiționată de promovarea probei anterioare.

Detalii referitoare la data și locul de desfășurare vă vor fi transmise prin e-mail. Data susținerii interviului poate fi modificată în cazul în care se prelungește perioada de înscriere. Prelungirea poate interveni atunci când numărul candidaților este mai mic sau egal cu 3.TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite aici.

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, pe adresa Cariere[at]bnro.ro.