Centrală


 

Manager principal de proiect

Direcția soluții digitale
Serviciul managementul portofoliului de programe și proiecte

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 26 februarie 2024


Informații generale

Durata contractului:nedeterminată

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Responsabilitățile postului:

 • documentează și validează scopul programelor cu toți beneficiarii implicați;
 • administrează bugetul, resursele, planurile de lucru și comunicarea cu responsabilii structurilor beneficiare;
 • monitorizează programele din perspectiva progresului activităților, încadrării în timp și buget și a potențialelor riscuri;
 • implementează planurile corespunzătoare de control al riscurilor;
 • asigură raportarea la nivelul programului către sponsori și beneficiarii relevanți;
 • asigură respectarea cadrului metodologic de desfășurarea a programelor și proiectelor aprobat.

Studii, experiență profesională și competențe:

Condiții obligatorii:

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • experiență profesională de minimum 5 ani în posturi cu studii superioare;
 • Certificare PMP - Project Management Professional, dovedită cu documente;
 • bune cunoștințe de utilizare a instrumentelor de planificare a proiectelor și programelor, de exemplu MS Project;
 • foarte bune abilități de comunicare verbală și scrisă;
 • abilitați de coordonare a echipelor compuse din membrii cu profiluri diferite;
 • experiență în proiecte de implementare de sisteme informatice;
 • experiență demonstrabilă în administrarea programelor compuse din cel puțin 3 proiecte;
 • cunoștințe de operare pe calculator: suita de programe MS Office (cel puțin Word, Excel, Outlook);
 • cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Constituie avantaj:

 • abilități și experiență de negociere pentru obținerea resurselor;
 • bune cunoștințe privind industria bancară/financiară și tendințele acesteia.

Competenţe comportamentale:

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul relațiilor strategice.

Pachetul de beneficii

Financiar

Componentă variabilă din care pot face parte:

 • prime anuale în cuantum de maximum 2,8 salarii
 • participare la profit (în funcție de rezultatele băncii)
 • bonus anual de performanță (în funcție de rezultatele evaluării)
 • avantaje financiare acordate salariaților pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.)
 • abonament de servicii medicale

Timp liber

 • 25 de zile de concediu de odihnă
 • 1-3 zile de concediu suplimentar, în funcție de vechimea în Banca Națională a României
 • zile libere plătite în cazul unor evenimente personale
 • facilități de recreere în BNR sau în cadrul altor bănci centrale din UE, în baza acordurilor de colaborare

Dezvoltare

 • programe de perfecționare profesională în țară sau străinătate
 • mobilitate internă funcțională sau geografică în cadrul diferitelor structuri organizatorice ale BNR, precum și posibilitatea de a aplica la posturi în cadrul SEBC sau al altor instituții internaționale (EBA, SRB, IMF etc.)
 • posibilitatea decontării cheltuielilor ocazionate de obținerea și menținerea certificărilor naționale/internaționale sau a taxelor anuale de membru în funcție de specificul activității
 • posibilitatea participării la grupuri de lucru internaționale/ comitete în cadrul SEBC, EBA, SRB
 • acces la Biblioteca BNR

Condiții de lucru

 • program de lucru flexibil
 • maximum 5 zile de telemuncă pe lună (în funcție de eligibilitate)

Modalitatea de aplicare

Până cel târziu în data de 26 februarie 2024, transmiteți pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro, următoarele documente:

 • Formularul de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf sau doc ;
 • Copia actului de identitate.

Primirea aplicației vă va fi confirmată printr-o notificare automată transmisă de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea, vă rugăm să verificați dacă mesajul respectă Regulile de transmitere a documentelor. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Atenție !

 • Transmiteți mesajul de pe adresa dumneavoastră de e-mail, cea declarată în Formularul de aplicare. Aceasta va fi utilizată pe tot parcursul procesului de recrutare.
 • Documentele transmise nu vor fi parolate.
 • Mărimea e-mail-ului nu trebuie să depășească 15 MB.

Documentele primite vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor obligatorii referitoare la experiența profesională și studiile solicitate pentru post, precum și a respectării Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi. În maximum 2 zile lucrătoare după termenul limită de aplicare, veți fi informat prin e-mail, cu privire la admiterea sau respingerea aplicației.

Niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR.

Etape de selecție

Interviu cu structura de specialitate La sediul BNR/Online
Testare psihometrică Online
Interviu cu Direcția resurse umane pentru stabilirea compatibilității cu postul Online (MS Teams)


Interviurile sunt evaluate cu calificativul admis/ respins.
Participarea la probele menționate mai sus este condiționată de promovarea probei anterioare.

Detalii referitoare la data și locul de desfășurare vă vor fi transmise prin e-mail. Data susținerii interviului poate fi modificată în cazul în care se prelungește perioada de înscriere. Prelungirea poate interveni atunci când numărul candidaților este mai mic sau egal cu 3.TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite aici.

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, pe adresa Cariere[at]bnro.ro.