Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

31.03.2015

Video:
»  Briefing de presă
»  Briefing de presă 31 martie 2015

În şedinţa din 31 martie 2015, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an de la 2,25 la sută începând cu data de 1 aprilie 2015;
  • Îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/-1,75 puncte procentuale de la +/-2,00 puncte procentuale. În consecință, începând cu data de 1 aprilie, rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se va reduce la 3,75 la sută pe an de la 4,25 la sută, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 0,25 la sută.
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Analiza celor mai recente date relevă menținerea ratei anuale a inflației sub limita de jos a intervalului ţintei staţionare de inflaţie, concomitent cu apariția unor semnale privind oprirea declinului semnificativ din perioada precedentă. Această evoluție se manifestă în condiţiile relativei temperări a scăderii în termeni anuali a preţurilor combustibililor şi a preţurilor volatile ale produselor alimentare, dar şi ale persistenţei deficitului de cerere agregată şi a deflaţiei în zona euro.

În luna februarie 2015, rata anuală a inflaţiei și cea medie anuală s-au menținut la nivelurile lunii anterioare, de 0,4 la sută și respectiv de 1,0 la sută. Rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – a scăzut la 1,2 la sută, de la 1,3 la sută, în luna anterioară.

În ceea ce priveşte activitatea economică, datele de conturi naţionale referitoare la trimestrul IV 2014 arată creşterea PIB-ului real cu 2,6 la sută în termeni anuali, în condițiile continuării creșterii consumului final și ale unei contribuţii favorabile, pentru prima dată în ultimii doi ani, a formării brute de capital fix. Cvasitotalitatea indicatorilor cu frecvenţă lunară din primele luni ale anului 2015 – în special cei privind comerţul cu amănuntul şi încrederea consumatorilor – sugerează consolidarea tendinţei de creştere economică în perioada următoare.

Împrumuturile în monedă naţională şi-au accelerat creşterea faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul menținerii surplusului de lichiditate în piața monetară și al propagării reducerilor succesive ale ratei dobânzii de politică monetară asupra ratelor dobânzilor la creditele noi acordate companiilor şi populaţiei. Pe de altă parte, creditul în valută şi-a accentuat ușor contracţia în termeni anuali, ponderea deţinută de aceasta în creditul total al sectorului privat coborând la nivelul de 56,1 la sută în luna februarie, de la 56,4 la sută în luna anterioară. Dinamica anuală reală a creditului total acordat sectorului privat s-a menținut însă în teritoriul negativ, influențând prelungirea dezintermedierii financiare.

În perspectivă, datele certe existente până în prezent anticipează înscrierea ratei anuale a inflaţiei pe o traiectorie uşor ascendentă, situată însă în continuare sub limita inferioară a intervalului ţintei staţionare, reflectând cu precădere efectul conjugat al evoluţiei prețurilor volatile şi al deficitului de cerere agregată în scădere, dar încă semnificativ. Incertitudinile asociate acestei perspective provin atât din mediul extern – fiind generate în principal de tensiunile geopolitice regionale, de situaţia din Grecia și din zona euro și de accentuarea divergenţei dintre conduitele politicilor monetare ale principalelor bănci centrale din lume – cât şi din mediul intern.

În aceste condiții, CA al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an de la 2,25 la sută, începând cu data de 1 aprilie 2015 și continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar.

Cu scopul reducerii volatilității ratelor dobânzilor de pe piața monetară interbancară și al consolidării transmisiei semnalului ratei dobânzii de politică monetară, CA al BNR a decis îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/- 1,75 puncte procentuale de la +/- 2,00 puncte procentuale. Corespunzător acestora, începând cu 1 aprilie 2015, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 0,25 la sută și rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se reduce la 3,75 la sută.

CA al BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor instituţiilor de credit, măsuri în acest domeniu, în conformitate cu programul pe termen lung de aliniere a acestora la nivelurile europene, urmând a fi luate atunci când condițiile interne și externe vor permite.

Pe baza datelor disponibile în prezent, deciziile vizează asigurarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, corespunzător ţintei staţionare de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într-o manieră care să sprijine creşterea economică, inclusiv prin refacerea încrederii şi revigorarea procesului de creditare.

CA al BNR reiterează că implementarea consecventă a unui mix adecvat de politici macroeconomice şi accelerarea reformelor structurale, alături de un proces sustenabil de intermediere financiară şi o remunerare adecvată a depozitelor bancare sunt esenţiale pentru consolidarea economiei româneşti şi întărirea rezistenţei acesteia la şocuri externe.

BNR reafirmă că utilizarea şi dozarea adecvată a tuturor instrumentelor de care dispune, în condiţiile monitorizării atente a evoluţiilor interne şi ale mediului economic internaţional, sunt de natură să asigure îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu precum şi menţinerea stabilităţii financiare.

Potrivit calendarului aprobat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 6 mai 2015 când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.