Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

30.09.2015

Video:
» Briefing de presă 30 septembrie 2015

În şedinţa din 30 septembrie 2015, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Cele mai recente date statistice relevă continuarea coborârii ratei anuale a inflației în teritoriu negativ datorită scăderii prețurilor volatile - ale combustibililor și produselor alimentare - și o relativă temperare a ritmului de creștere economică, inclusiv pe fondul unor performanţe mai slabe ale agriculturii.

Extinderea aplicării cotei TVA de 9 la sută la toate alimentele și serviciile de alimentaţie publică - măsură care începând cu luna iunie a afectat prețurile a circa 30 la sută din bunurile și serviciile incluse în coșul de consum – a condus la un nivel al ratei anuale a inflaţiei de -1,9 la sută în luna august 2015.

Rata medie anuală a inflaţiei a scăzut la 0,3 la sută în luna august 2015, în timp ce indicatorul relevant pentru evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană - rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum – s-a redus la 0,5 la sută de la 0,7 la sută în luna precedentă.

În pofida relativei temperări a ritmului de creștere economică, datele ilustrează accelerarea creşterii consumului și investițiilor private, susținute de revigorarea procesului de creditare, în lei, în special pentru populație, concomitent cu înregistrarea unui avans consistent al costurilor salariale unitare în industrie.

Indicatorii monetari atestă reintrarea în teritoriu pozitiv a dinamicii anuale a creditului neguvernamental, ca rezultat al expansiunii împrumuturilor în monedă națională. Se observă continuarea reconfigurării structurii creditului sectorului privat în favoarea componentei în monedă națională, a cărei pondere în total (49,3 la sută față de un minim de 35,6 la sută în mai 2012) se apropie de cea a împrumuturilor în valută, facilitând astfel consolidarea transmisiei politicii monetare și gestionarea corespunzătoare a riscurilor la adresa stabilității financiare.

Contextul extern este în continuare marcat de incertitudini în pofida unei recente atenuări a tensiunilor globale, în condițiile în care creșterea economică pe plan mondial rămâne fragilă și volatilitatea pe piețele financiare internaționale se poate accentua, pe fondul divergenţei conduitelor politicilor monetare ale principalelor bănci centrale din lume.

Pe plan intern, mixul de politici macroeconomice este condiţionat de modul în care vor fi transpuse măsurile fiscal-bugetare aprobate sau anunţate recent (noul Cod Fiscal şi creșteri salariale) în configurația şi execuţia bugetului pentru anul 2016.

Perspectivele pe termen scurt indică prelungirea efectelor dezinflaționiste temporare ale factorilor de natura ofertei (impactul reducerii cotei TVA, evoluția prețurilor combustibililor etc.). Acestea pot însă ecrana acumularea unor presiuni inflaţioniste pe termen mediu, având ca sursă perspectivele încă incerte ale conduitei politicii fiscale și ale corelației dintre dinamica salariilor și cea a productivității muncii, precum și evoluțiile pe plan global, de natură să afecteze percepția investitorilor asupra economiei românești.

În aceste condiții și pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Deciziile CA al BNR vizează asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu într-o manieră care să sprijine creşterea economică într-un cadru macroeconomic sustenabil în condiții de păstrare a stabilității financiare. În acest sens, un mix echilibrat de politici fiscale și monetare, precum și progrese în sfera reformelor structurale, sunt esențiale pentru menținerea macrostabilității, asigurarea unei creșteri economice durabile, continuarea procesului de convergență cu Uniunea Europeană și întărirea rezistenței economiei românești față de eventuale șocuri sau condiții adverse pe plan mondial.

BNR monitorizează evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional în vederea utilizării şi dozării corespunzătoare a tuturor instrumentelor de care dispune pentru îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu și pentru menținerea stabilității financiare.

Conform calendarului anunțat, următoarea şedinţă CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 noiembrie 2015.