Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

31.03.2016

Video:
» Briefing de presă 31 martie 2016

În şedinţa din 31 martie 2016, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

În linie cu evoluţia anticipată, valoarea negativă a ratei anuale a inflaţiei s-a mărit în primele două luni ale anului curent (-2,68 la sută în luna februarie față de -0,93 la sută în decembrie 2015), în principal sub impactul reducerii cotei standard a TVA de la 24 la 20 la sută începând cu 1 ianuarie 2016.

Rata medie anuală a inflaţiei IPC a fost de -1,1 la sută în luna februarie 2016, în timp ce indicele armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – a înregistrat o rată medie anuală de -0,8 la sută.

Dinamica anuală a PIB s-a menținut relativ înaltă și în trimestrul IV 2015, consemnând la nivelul întregului an o creștere de 3,7 la sută, cel mai rapid ritm din perioada postcriză.

Din perspectiva cererii, consumul privat a constituit în continuare componenta determinantă a creșterii economice în trimestrul IV 2015. A fost vizibilă însă şi o accelerare a investițiilor, pe fondul concentrării execuției cheltuielilor bugetare de capital către finele anului. Concomitent, contribuția negativă a exportului net a crescut.

Cele mai recente date statistice relevă menținerea dinamicii înalte a cererii de consum, sub efectul noii runde de stimulare fiscală și al creșterii veniturilor populației. Semnale mai puţin favorabile transmit decelerarea ritmului de activitate în industrie şi construcţii, dar şi nivelul uşor mai scăzut al încrederii în economie. La nivelul sectorului industrial se remarcă, de asemenea, continuarea tendinţei divergente a dinamicii productivităţii muncii şi a celei salariale.

Dinamica anuală reală a creditului acordat sectorului privat și-a prelungit traiectoria ascendentă, pe fondul accelerării creșterii componentei în lei. Ponderea creditului în lei în totalul creditului neguvernamental a atins 51,7 la sută în luna februarie 2016 (cea mai mare valoare înregistrată din iulie 2007 până în prezent), asigurând premise pentru o mai bună transmisie a politicii monetare, precum și pentru atenuarea riscurilor la adresa stabilității financiare.

Evaluările recente anticipează prelungirea până în luna iunie 2016 a valorilor negative ale ratei anuale a inflației, ca efect al scăderii cotei standard TVA și a altor impozite indirecte. În același timp, se remarcă persistența riscurilor asociate mediului intern, datorate, cu precădere, impactului expansionist al conduitei politicii fiscale și a veniturilor, în contextul anului electoral.

Pe plan extern se accentuează incertitudinile legate de redresarea economică a zonei euro induse de tendința de slăbire a economiei Chinei și a altor economii emergente majore, precum și de tensiunile geopolitice, de natură să inducă riscuri la adresa creșterii economice interne. La acestea se adaugă evoluția prețului internațional al petrolului și creșterea volatilității piețelor financiare internaționale, precum și divergența între conduitele politicilor monetare ale principalelor bănci centrale ale lumii.

În aceste condiții, Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Deciziile Consiliului de administrație al BNR vizează asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Totodată, Consiliul de administrație al BNR apreciază că un mix echilibrat de politici macroeconomice și continuarea reformelor structurale sunt esenţiale pentru consolidarea economiei româneşti.

BNR monitorizează evoluţiile interne şi internaţionale în vederea utilizării şi dozării corespunzătoare a tuturor instrumentelor de care dispune pentru îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu și pentru menținerea stabilității financiare.

Conform calendarului anunțat, următoarea şedinţă CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 mai 2016, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.