Comunicat de presă


Comunicat de presă privind publicarea minutelor ședințelor de politică monetară și a veniturilor salariale

01.09.2016

Consiliul de Administrație al BNR a hotărât, în data de 27 august 2016, modalitatea în care vor fi făcute publice minutele ședințelor de politică monetară și veniturile salariale ale conducerii executive, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) lit a) și d) din Legea nr. 312 privind Statutul Băncii Naționale a României și a deciziei Consiliului de Administrație al BNR din data de 3 august 2016.

 1. Începând cu ședința Consiliului de Administrație al BNR din 30 septembrie 2016, va fi publicată, după fiecare ședință de politică monetară a C.A., pe website-ul BNR (secțiunea „Politică Monetară”), în termen de 7 zile calendaristice, sinteza (minuta) deliberărilor privind adoptarea deciziilor de politică monetară. Minuta are ca scop cunoașterea de către public a rațiunilor și datelor economice luate în considerare la fundamentarea deciziilor de politică monetară; ea va include scorul votului, fără atribuirea nominală a acestuia.
 2. Începând cu data de azi, 1 septembrie a.c., pe website-ul BNR ( în secțiunea „Conducere și organizare”) vor fi publicate informații legate de politica salarială din Banca Națională a României. Informațiile vor fi actualizate anual.
  1. Pentru conducerea executivă (guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori) se publică următoarele date:
   • veniturile standard lunare nete formate din salariul net lunar și indemnizația lunară netă primită în calitate de președinte, vicepreședinte sau membru al Consiliului de Administrație;
   • alte drepturi bănești, acordate anual, în cuantum total de maximum 2,6 salarii lunare nete;
   • indemnizația de pensionare, diferențiată după caz, în funcție de vechimea în BNR (în cuantum de maxim 12 salarii, după minimum 6 ani de vechime);
   • participarea la profitul realizat de BNR în funcție de rezultatele financiare anuale, după impozitare și virarea celorlalte obligații, conform prevederilor art. 43 alin. (5) litera c) din Legea nr. 312/2004 (în sumă de maxim un salariu lunar net).

   Drepturile salariale mai sus menționate (cu excepția indemnizațiilor lunare de participare la CA) se acordă tuturor salariaților băncii în baza prevederilor legale. Conducerea executivă nu beneficiază de bonusuri de performanță, acestea acordându-se cu caracter excepțional doar altor angajați cu merite deosebite. De asemenea, conducerea executivă nu este remunerată, ca de altfel nici ceilalți membri ai comitetelor legal constituite la nivelul BNR, pentru conducerea sau participarea la ședințele acestor organisme de analiză și decizie (Comitetul de Politică Monetară, Comitetul de Supraveghere, Comitetul de Administrare a Rezervelor Internaționale, Comitetul de pregătire a trecerii la euro, Comitetul de Audit etc.).

  2. Pentru membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație se publică:
   • indemnizațiile nete lunare;
   • alte venituri, conform legii (de exemplu, în anul 2015 membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu indemnizația lunară).
  3. Pentru alți salariați cu funcții de conducere (director, director adjunct, șef serviciu) se publică:
   • grilele standard ale salariilor nete lunare cu specificarea limitelor minime și maxime.

Consiliul de Administrație al BNR a decis ca, începând cu proxima publicare, declarațiile de avere ale membrilor CA prezente pe website-ul instituției să cuprindă veniturile anuale în formă neanonimizată.

Veniturile salariale sunt realizate din surse proprii ale BNR, nu bugetare, iar politica salarială este decisă, conform prevederilor art.33 din Legea nr. 312/2004, de Consiliul de Administrație. În ultimii zece ani, ca urmare a deciziilor CA, veniturile brute ale conducerii executive au crescut într-un ritm inferior ratei inflației. Variațiile semnificative în ceea ce privește veniturile nete au survenit ca urmare a modificărilor fiscale de impact major (cum au fost reducerea impozitării pe venit ca urmare a introducerii cotei unice de 16% în anul 2005 și a reducerii contribuțiilor sociale ca urmare a plafonării CAS în 2011).