Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

31.03.2009
În şedinţa din 31 martie 2009, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (CA al BNR) a analizat şi aprobat scrisoarea de intenţie transmisă Fondului Monetar Internaţional privind obţinerea unui aranjament de finanţare externă cu instituţiile financiare internaţionale şi Uniunea Europeană.

CA al BNR a hotărât totodată următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 10,00 la sută pe an;
  • Utilizarea activă a operaţiunilor de piaţă în vederea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Reducerea la zero a ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în valută cu scadenţă reziduală mai mare de doi ani, faţă de 40 la sută în prezent, începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2009;
  • Menţinerea nivelului actual al ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi al celei aplicabile celorlalte pasive în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune BNR, să asigure atingerea obiectivelor de realizare şi menţinere a stabilitătii preţurilor pe termen mediu şi de stabilitate financiară.


Analiza celor mai recente date statistice relevă majorarea ratei anuale a inflaţiei şi încetinirea creşterii economice ca efect al reducerii exporturilor şi a finanţărilor externe pe fondul adâncirii crizei economice şi financiare pe plan mondial.

Rata anuală a inflaţiei a crescut la nivelul de 6,89 la sută în luna februarie 2009 fată de 6,3 la sută în decembrie 2008, în condiţiile majorării unor preţuri administrate şi ale combustibililor, precum şi a tarifelor serviciilor pe fondul deprecierii monedei naţionale ca urmare a accentuării aversiunii faţă de risc a investitorilor faţă de economiile din Europa Centrală şi de Est.

Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat - calculată prin eliminarea impactului preţurilor administrate şi al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili) şi al taxei pe viciu - a fost de 6,6 la sută în luna februarie 2009, faţă de 6,3 la sută în luna decembrie 2008.

În plan monetar, se evidenţiază o relativă stagnare a intermedierii în condiţiile încetinirii semnificative a expansiunii creditului acordat sectorulului privat.

Factorii menţionaţi anterior relevă necesitatea menţinerii unei atitudini prudente a politicii monetare, în contextul nevoii de a continua ajustarea deficitului extern către niveluri sustenabile pe termen mediu şi de a evita volatilitatea excesivă a cursului de schimb al monedei naţionale.

Pe baza datelor disponibile şi în vederea continuării procesului de apropiere a nivelului dobânzilor interbancare de cel al dobânzii de politică monetară, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 10,00 la sută pe an şi continuarea utilizării active a operaţiunilor de piaţă pentru gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar.

În scopul alinierii graduale la standardele Băncii Centrale Europene şi al asigurării unei creditări sustenabile a economiei româneşti, vizând sectoarele cu potenţial de dezvoltare pe termen mai îndelungat, CA al BNR a hotărât reducerea la zero a ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în valută cu scadenţă reziduală mai mare de doi ani, faţă de 40 la sută în prezent, începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2009. Totodată, CA al BNR a hotărât menţinerea nivelului actual al ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi al celei aplicabile celorlalte pasive în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR consideră că implementarea mix-ului echilibrat de politici macroeconomice convenit în cadrul aranjamentului preventiv de finanţare externă de la organismele financiare internaţionale va permite ajustarea graduală şi prudentă a politicii monetare în concordanţă cu reluarea procesului de dezinflaţie şi consolidarea stabilităţii financiare.

BNR va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune BNR, să asigure atingerea obiectivelor de realizare şi menţinere a stabilitătii preţurilor pe termen mediu şi de stabilitate financiară.

Potrivit calendarului anunţat următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 6 mai 2009 când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.