Comunicat de presă


Indicatori monetari – mai 2022

27.06.2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii mai 2022 un sold de 569 421,4 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,1 la sută (-1,2 în termeni reali1) față de luna aprilie 2022, iar în raport cu mai 2021 s-a majorat cu 12,6 la sută (-1,7 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2022
(mil. lei)
mai 2022/
apr. 2022
%
mai 2022/
mai 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 404 691,2 -0,9 15,3
Numerar în circulaţie ** 98 477,9 -0,9 6,5
Depozite overnight *** 306 213,3 -0,9 18,5
M2 (masa monetară intermediară) 569 421,4 -0,1 12,6
M1 404 691,2 -0,9 15,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 164 730,2 2,2 6,3
M3 (masa monetară în sens larg) 569 421,4 -0,1 12,6
M2 569 421,4 -0,1 12,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2022
(mil. lei)
mai 2022/
apr. 2022
%
mai 2022/
mai 2021
%
Masa monetară (M3) 569 421,4 -0,1 12,6
Active externe nete** 245 702,8 0,7 3,7
Active interne nete*** 323 718,5 -0,6 20,4

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna mai 2022 cu 1,6 la sută față de aprilie 2022 (0,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 345 274,0 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,7 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,7 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,2 la sută (1,3 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 16,5 la sută (1,8 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 20,0 la sută a componentei în lei (4,8 la sută în termeni reali) și a majorării cu 8,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (7,6 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2022
(mil. lei)
mai 2022/
apr. 2022
%
mai 2022/
mai 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 345 274,0 1,6 16,5
Credit neguvernamental în lei: 251 036,6 1,7 20,0
- gospodăriile populaţiei 143 448,9 1,4 14,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 107 587,8 2,2 28,4
Credit neguvernamental în valută: 94 237,3 1,2 8,2
- gospodăriile populaţiei 26 032,5 -1,2 -12,5
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 68 204,8 2,2 18,8

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o scădere în luna mai 2022 cu 0,9 la sută față de luna aprilie 2022, până la 163 631,4 milioane lei. În raport cu mai 2021, acesta a crescut cu 1,7 la sută (-11,2 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna mai 2022 cu 0,1 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 481 079,3 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 10,4 la sută (-3,6 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 62,7 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,5 la sută față de luna aprilie 2022, până la 301 437,0 milioane lei. Comparativ cu luna mai 2021, acestea au crescut cu 6,2 la sută (-7,2 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2022
(mil. lei)
mai 2022/
apr. 2022
%
mai 2022/
mai 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 481 079,3 0,1 10,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 301 437,0 0,5 6,2
- gospodăriile populaţiei 156 582,1 -1,0 -0,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 144 854,9 2,2 14,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 179 642,4 -0,6 18,1
- gospodăriile populaţiei 126 464,8 -0,4 15,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 177,5 -0,9 25,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 1,0 la sută față de luna anterioară, până la 156 582,1 milioane lei și cu 0,2 la sută (-12,8 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 2,2 la sută (până la 144 854,9 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna mai 2021 au înregistrat o creștere de 14,2 la sută (-0,3 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 37,3 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au diminuat cu 0,6 la sută față de luna aprilie 2022, ajungând până la nivelul de 179 642,4 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 0,5 la sută, până la 36 342,8 milioane euro). Comparativ cu luna mai 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 18,1 la sută (17,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,4 la sută față de luna aprilie 2022, până la 126 464,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 0,3 la sută, până la 25 584,6 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,3 la sută (14,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,9 la sută față de luna aprilie 2022, până la 53 177,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,8 la sută, până la 10 758,1 milioane euro). Comparativ cu mai 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 25,3 la sută (24,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 143 din 10 iunie 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna mai 2022 a fost de 101,18 față de aprilie 2022 și 114,49 față de mai 2021.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 20 859,7 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 142 771,7 milioane lei (solduri la 31 mai 2022).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna iunie 2022, va apărea la data de 25 iulie 2022.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.