Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

31.07.2008

În şedinţa din 31 iulie 2008, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 10,25 la sută pe an de la 10,0 la sută pe an începând cu data de 1 august 2008;
  • continuarea gestionării ferme a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă;
  • menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare. Raportul va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 4 august 2008.Rata anuală a inflaţiei a fost de 8,61 la sută în luna iunie a.c., nivel apropiat celui de 8,63 la sută din luna martie, dar care se situează în continuare semnificativ peste limita superioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei stabilite pentru anul în curs. În plus, creşterea preţurilor administrate va determina o accelerare temporară a dinamicii anuale a ratei inflaţiei în luna iulie a.c.

Continuarea majorării veniturilor într-un ritm superior creşterii productivităţii muncii, precum şi persistenţa dinamicii înalte a creditului au exercitat presiuni inflaţioniste, accentuând şi riscul de deteriorare a competitivităţii externe.

Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat - calculată în condiţiile eliminării impactului preţurilor administrate şi al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili), precum şi al taxei pe viciu - a atins nivelul de 7,9 la sută în luna iunie a.c. faţă de 7,6 la sută în mai, ca efect al persistenţei efectelor şocurilor inflaţioniste din ultimele 12 luni, reflectate şi în creşterea anticipaţiilor privind inflaţia.

În aceste condiţii, sunt necesare consolidarea în continuare a restrictivităţii politicii monetare printr-un dozaj adecvat al instrumentelor acesteia, precum şi un sprijin mai puternic din partea celorlalte componente ale mix-ului de politici economice.

Pe baza datelor disponibile şi având în vedere necesitatea de a stimula economisirea şi de a atenua ritmul rapid de expansiune a creditului, CA al BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 10,25 la sută pe an de la 10,0 la sută.

Ca urmare a acestei majorări, începând cu data de 1 august a.c., rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se majorează la nivelul de 6,25 la sută pe an de la 6,0 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de credit (Lombard) va fi de 14,25 la sută pe an faţă de 14,0 la sută. Totodată, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se va majora de la 21 la sută pe an la 21,25 la sută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2008.

BNR va continua gestionarea fermă a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă, menţinând, totodată, nivelul actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 4 august 2008.

Perspectivele inflaţiei relevă o tendinţă de decelerare a ratei anuale a inflaţiei începând cu luna august a.c. în condiţiile manifestării efectului de bază şi ale menţinerii condiţiilor monetare restrictive. Cu toate acestea, riscurile macroeconomice, cu precădere cele legate de politica veniturilor şi majorarea cheltuielilor bugetare în perioada electorală, s-au amplificat şi pot fi accentuate de incertitudinile crescute ce afectează mediul economic internaţional.

În acest context, CA al BNR consideră că este esenţial ca plasarea temporară a ratei anuale a inflaţiei în afara intervalului de variaţie să nu genereze relaxări ale politicii salariale şi fiscale având în vedere şi riscurile de deteriorare a principalelor echilibre macroeconomice. În aceste condiţii, aducerea de o manieră sustenabilă, pe parcursul anului 2009, a inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei reclamă implementarea unui ansamblu coerent şi restrictiv de politici macroeconomice (monetară, de venituri şi fiscală), precum şi intensificarea reformelor structurale.

Totodată, CA al BNR a realizat o evaluare preliminară a principalelor repere referitoare la stabilirea ţintei de inflaţie pentru anul 2010, ţinând seama atât de nevoia continuării pe termen mediu a procesului dezinflaţionist în concordanţă cu calendarul prevăzut pentru adoptarea euro, cât şi de riscurile şi incertitudinile privind evoluţia inflaţiei, în special cele aferente factorilor din afara sferei de influenţă a băncii centrale. Ţinta de inflaţie pentru anul 2010 va fi stabilită şi anunţată după finalizarea consultărilor cu guvernul.

CA al BNR reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile indicatorilor macroeconomici, fiind gata să utilizeze întregul set de instrumente de care dispune banca centrală pentru a contracara presiunile inflaţioniste şi a asigura reluarea procesului de dezinflaţie într-un ritm compatibil cu atingerea în mod sustenabil a ţintelor de inflaţie pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 25 septembrie