Comunicat de presă


BCE consolidează cooperarea cu cele șase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană

25.01.2023
  • BCE semnează Memorandumul de înțelegere cu autoritățile naționale competente din șase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană.
  • Țările care fac obiectul Memorandumului sunt Cehia, Danemarca, Polonia, România, Suedia și Ungaria.
  • Memorandumul consolidează cooperarea în materie de supraveghere prin partajarea de informații și promovează o cultură comună în domeniul supravegherii.

Banca Centrală Europeană (BCE) a încheiat un Memorandum de înțelegere multilateral cu autoritățile naționale competente (ANC) ale celor șase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană. Memorandumul va asigura un cadru prin intermediul căruia Cehia, Danemarca, Polonia, România, Suedia și Ungaria vor face schimb de informații și își vor coordona activitățile de supraveghere.

Acordul urmărește să intensifice în continuare cooperarea în materie de supraveghere la nivel european, pe fundamentul relațiilor de cooperare deja solide dintre BCE și ANC ale statelor membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană, dezvoltate prin activitatea desfășurată de Autoritatea bancară europeană.

Memorandumul asigură un cadru prin intermediul căruia statele membre vor face periodic schimb de informații cu privire la teme și aspecte din sfera supravegherii care vizează instituțiile transfrontaliere supravegheate, precum și la metodologii, abordări și priorități aferente acestui domeniu.

Totodată, Memorandumul încurajează BCE și ANC să se informeze reciproc cu privire la măsurile planificate care pot fi relevante pentru atribuțiile altei autorități, ceea ce va putea contribui la reducerea riscurilor de fragmentare pe piețele bancare europene în perioadele de criză.

BCE dorește să consolideze cooperarea cu ANC ale statelor membre care nu participă la supravegherea bancară europeană deoarece sectoarele bancare ale acestora sunt strâns interconectate. Unele bănci supravegheate de BCE au filiale în statele membre respective sau expuneri semnificative din credite față de acestea și își desfășoară o mare parte din activități în țările respective. La rândul lor, unele instituții cu sediul în statele membre care nu participă la supravegherea bancară europeană au o prezență semnificativă în jurisdicțiile aflate sub supravegherea bancară europeană.

Memorandumul este încheiat în baza dispoziției legale potrivit căreia BCE și autoritățile competente ale Uniunii Europene încheie un memorandum de înțelegere în materie de supraveghere, astfel cum este prevăzut în Articolul 3, alineatul 6 din Regulamentul privind MUS.

Notă:

  • BCE negociază memorandumuri de înțelegere cu autoritățile naționale și internaționale în vederea instituirii unor cadre stabile de cooperare și partajare a informațiilor pentru supravegherea coordonată a băncilor și a filialelor și sucursalelor transfrontaliere ale acestora. Memorandumurile de înțelegere sunt publicate pe o pagină specială de pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.