Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

30.06.2009

În şedinţa din 30 iunie 2009, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 9,0 la sută pe an de la 9,5 la sută începând cu data de 1 iulie 2009;
  • Reducerea ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei cu scadenţe reziduale de sub doi ani ale instituţiilor de credit la nivelul de 15 la sută de la 18 la sută începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009;
  • Reducerea ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută cu scadenţe reziduale de sub doi ani ale instituţiilor de credit la nivelul de 35 la sută de la 40 la sută începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009;
  • Utilizarea activă a operaţiunilor de piaţă în vederea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar

Banca Naţională a României va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.


Analiza celor mai recente date statistice evidenţiază continuarea procesului de dezinflaţie, rata anuală a inflaţiei coborând la nivelul de 5,95 la sută în luna mai 2009 faţă de 6,45 la sută în luna aprilie, pe fondul temperării dinamicii preţurilor administrate şi a celor volatile. Inflaţia de bază CORE2 ajustat - calculată prin eliminarea impactului preţurilor administrate, al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili) şi al taxei pe viciu - a scăzut la nivelul de 5,04 la sută în luna mai, faţă de 5,51 la sută în luna precedentă, reflectând scăderea cererii agregate.

Se constată o ajustare mai rapidă decât cea prevăzută anterior a deficitului extern aflată în corelaţie cu accentuarea declinului activităţii economice interne, în contextul manifestării efectelor crizei economice şi financiare pe plan mondial.

În planul evoluţiilor monetare, se remarcă încetinirea semnificativă a creşterii creditului acordat sectorului privat, în special în ceea ce priveşte împrumuturile către firme, dinamica anuală a acestuia atingând minimul ultimilor şapte ani, atât la nivel agregat, cât şi pe componente.

Rata medie a dobânzii interbancare s-a apropiat de nivelul ratei dobânzii de politică monetară. Ratele medii ale dobânzilor la depozitele noi la termen şi la creditele noi, deşi au consemnat evidente ajustări descendente, rămân distorsionate comparativ cu nivelul dobânzii de politică monetară. În acelaşi timp, a avut loc o temperare semnificativă a volatilităţii cursului de schimb al leului pe fondul refacerii graduale a apetitului global pentru risc al investitorilor financiari şi al scăderii accentuate a deficitului de cont curent al României în prima parte a anului curent, precum şi în contextul încheierii de către România a aranjamentului multilateral de finanţare externă cu Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi alte instituţii financiare internaţionale.

Evoluţiile menţionate, coroborate cu perspectivele continuării procesului dezinflaţionist în următoarele luni, evidenţiază necesitatea calibrării politicii monetare pentru asigurarea unui ansamblu al condiţiilor monetare reale, adecvat atât convergenţei ratei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu, cât şi pentru revitalizarea sustenabilă a procesului de creditare a economiei româneşti.

Astfel, pe baza datelor disponibile, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 9,0 la sută pe an de la 9,5 la sută şi continuarea utilizării active a operaţiunilor de piaţă pentru gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar.

În aceste condiţii, începând cu data de 1 iulie 2009, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 5,0 la sută pe an de la 5,5 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de credit (Lombard) va fi de 13,0 la sută pe an faţă de 13,5 la sută. În acelaşi timp, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se reduce la 19,5 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009, de la 20,25.

În vederea fluidizării fluxurilor de lichidităţi, alinierii graduale la standardele Băncii Centrale Europene şi sprijinirea unui proces sustenabil de creditare în economia românească, CA al BNR a hotărât totodată reducerea ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ale instituţiilor de credit la nivelul de 15 la sută de la 18 la sută şi a celei aplicabile pasivelor în valută la nivelul de 35 la sută faţă de 40 la sută, ambele pentru scadenţele reziduale de sub doi ani, începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009.

CA al BNR consideră că aceste decizii vor contribui la asigurarea unui nivel adecvat al lichidităţii şi la revenirea graduală a ratelor dobânzilor practicate de băncile comerciale, atât la depozite cât şi la credite, la poziţia funcţională firească în raport cu rata dobânzii de politică monetară.

Totodată, CA al BNR reiterează că implementarea fermă şi consecventă a mix-ului echilibrat de politici macroeconomice - monetară, fiscală, de venituri, precum şi a reformelor structurale convenite în cadrul aranjamentului multilateral de finanţare externă de la instituţiile financiare internaţionale este esenţială pentru consolidarea procesului de dezinflaţie şi a stabilităţii financiare.

BNR va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 4 august 2009, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.