Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

26.06.2008

În şedinţa din 26 iunie 2008, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 10,0 la sută pe an de la 9,75 la sută pe an începând cu data de 27 iunie 2008;
  • Continuarea gestionării ferme a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al BNR va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile indicatorilor macroeconomici, fiind gata să utilizeze întregul set de instrumente de care dispune banca centrală pentru a contracara presiunile inflaţioniste şi a asigura reluarea procesului de dezinflaţie într-un ritm compatibil cu atingerea în mod sustenabil a ţintelor de inflaţie anunţate pe termen mediu.Rata anuală a inflaţiei a scăzut de la 8,62 la sută în luna aprilie la 8,46 la sută în luna mai, dar se situează în continuare semnificativ peste limita superioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei pentru anul în curs. Mai mult, rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat - calculată în condiţiile eliminării impactului preţurilor administrate şi al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili), precum şi al taxei pe viciu - şi-a continuat trendul ascendent, ajungând la 7,6 la sută în luna mai a.c. faţă de 7,1 la sută în luna precedentă.

Evoluţia inflaţiei de bază relevă atât persistenţa excesului de cerere, cât şi continuarea propagării şocurilor de pe partea ofertei.

Analiza celor mai recente date statistice relevă menţinerea şi în trimestrul I 2008 a rolului cererii interne de principal factor al creşterii economice. Atât investiţiile, cât şi consumul final al populaţiei şi-au accelerat creşterea, cel din urmă stimulat de majorări substanţiale ale veniturilor şi de menţinerea dinamicii înalte a creditului acordat sectorului privat, mai ales a împrumuturilor în valută. Creşterea cheltuielilor guvernamentale a suplimentat expansiunea cererii agregate. Aceste evoluţii se manifestă în menţinerea la niveluri greu de susţinut pe termen lung a deficitului extern, precum şi în persistenţa unor rate înalte ale inflaţiei.

Ritmul de creştere a salariilor a rămas superior dinamicii productivităţii muncii, sporind presiunile inflaţioniste, cât şi riscul de deteriorare a competitivităţii externe.

Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat s-a redus uşor, dar rămâne la niveluri excesiv de înalte, în principal pe segmentul creditului în valută acordat populaţiei. Gradul de îndatorare a populaţiei a ajuns la niveluri care reclamă o monitorizare atentă.

Perspectivele pe termen scurt ale inflaţiei s-au înrăutăţit în contextul majorării preconizate a unor preţuri administrate (gaze naturale şi energie electrică) şi a nivelului accizelor la tutun.

Nevoia de a ancora eficient anticipaţiile inflaţioniste, evitând o deteriorare suplimentară a acestora, în contextul tensiunilor de pe pieţele internaţionale, face necesară menţinerea în continuare a restrictivităţii politicii monetare într-un dozaj adecvat al instrumentelor acesteia, reclamând totodată un mai mare sprijin din partea celorlalte componente ale mixului de politici economice.

Pe baza datelor disponibile, CA al BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 10,0 la sută pe an de la 9,75 la sută. În aceste condiţii, începând cu data de 27 iunie 2008, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se majorează la nivelul de 6,0 la sută pe an de la 5,75 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de credit (Lombard) va fi de 14,0 la sută pe an faţă de 13,75 la sută. Totodată, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se majorează de la 20,5 la sută pe an la 21,0 la sută începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2008.

Concomitent, BNR va continua gestionarea fermă a lichidităţii de pe piaţa monetară, menţinând, totodată, nivelul actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al BNR va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile indicatorilor macroeconomici, fiind gata să utilizeze întregul set de instrumente de care dispune banca centrală pentru a contracara presiunile inflaţioniste şi a asigura reluarea procesului de dezinflaţie într-un ritm compatibil cu atingerea în mod sustenabil a ţintelor de inflaţie anunţate pe termen mediu.

Totodată, CA al BNR reiterează că, pe lângă întărirea politicii monetare, implementarea unui mix restrictiv de politici economice, cu accent pe componentele de politică fiscală şi de venituri, şi intensificarea reformelor structurale sunt esenţiale pentru a asigura revenirea durabilă a inflaţiei pe o traiectorie descendentă şi o creştere economică sustenabilă pe termen mai îndelungat.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 31 iulie 2008, când va fi analizat şi aprobat noul raport trimestrial asupra inflaţiei.