Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

04.08.2009

În şedinţa din 4 august 2009, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,5 la sută pe an de la 9,0 la sută începând cu data de 5 august 2009;
  • Reducerea ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută cu scadenţe reziduale de sub doi ani ale instituţiilor de credit la nivelul de 30 la sută de la 35 la sută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2009;
  • Utilizarea activă a operaţiunilor de piaţă în vederea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi reducerea scadenţei principalului instrument de politică monetară, operaţiunile repo efectuate prin licitaţie, de la o lună la o săptămână.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 august 2009.


Rata anuală a inflaţiei a fost de 5,86 la sută în luna iunie a.c. faţă de 5,95 la sută în luna precedentă şi 6,89 la sută, vârful din acest an, atins în luna februarie 2009. Inflaţia de bază CORE2 ajustat – calculată prin eliminarea impactului preţurilor administrate, al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili) şi al taxei pe viciu – a coborât la nivelul de 4,79 la sută în luna iunie faţă de 5,04 la sută în luna anterioară.

Consolidarea procesului de dezinflaţie a fost rezultatul reducerii dinamicii preţurilor combustibililor şi produselor alimentare în condiţiile scăderii cererii agregate şi a temperării volatilităţii cursului de schimb al leului.

Funcţionarea pieţei monetare a înregistrat evoluţii pozitive, ratele dobânzilor interbancare stabilizându-se în apropierea nivelului ratei dobânzii de politică monetară, în timp ce ratele medii ale dobânzilor la credite şi la depozite pentru clienţii nebancari şi-au continuat reducerea, având loc o atenuare în termeni relativi a distorsiunilor anterioare de poziţionare a acestora în raport cu nivelul ratei dobânzii de politică monetară şi cu cele ale ratelor dobânzilor interbancare.

Analiza indicatorilor financiari externi relevă îmbunătăţiri semnificative, evidenţiate prin reducerea substanţială a deficitului de cont curent, scăderea nivelului datoriei externe private pe termen scurt şi creşterea rezervei valutare. Se remarcă totodată modificarea structurii rezervei valutare, ca urmare a diminuării ponderii resurselor provenind din constituirea rezervelor minime obligatorii în valută.

Conduita politicii monetare a continuat să fie prudentă, BNR calibrându-şi în permanenţă ansamblul condiţiilor monetare în sens larg în vederea consolidării convergenţei ratei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu şi a asigurării condiţiilor favorabile revitalizării sustenabile a procesului de creditare.

Pe baza datelor disponibile şi a analizei evoluţiilor recente şi de perspectivă, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,5 la sută pe an de la 9,0 la sută. În aceste condiţii, începând cu data de 5 august 2009, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 4,5 la sută pe an de la 5,0 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de credit (Lombard) va fi de 12,5 la sută pe an faţă de 13,0 la sută. În acelaşi timp, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se reduce la 18,75 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2009, de la 19,5 la sută.

CA al BNR a decis totodată continuarea utilizării active a operaţiunilor de piaţă pentru gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi reducerea scadenţei principalului instrument de politică monetară, în prezent operaţiunile repo efectuate prin licitaţie, de la o lună la o săptămână.

În vederea fluidizării fluxurilor de lichidităţi şi continuării procesului de aliniere graduală la standardele Băncii Centrale Europene, CA al BNR a hotărât, de asemenea, reducerea ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută cu scadenţele reziduale de sub doi ani la nivelul de 30 la sută de la 35 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2009.

CA al BNR a analizat şi a aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare. Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă, organizată în data de 6 august 2009.

Perspectivele indică continuarea procesului de dezinflaţie, cu sublinierea faptului că traiectoria acestuia este însă marcată de evoluţia în continuare a crizei economice de pe plan mondial şi de menţinerea unor rigidităţi structurale semnificative în economia românească. Consolidarea dezinflaţiei, menţinerea stabilităţii financiare şi crearea premiselor relansării durabile a activităţii economice sunt condiţionate de implementarea fermă şi consecventă a mix-ului de politici macroeconomice - monetară, fiscală, de venituri, precum şi a reformelor structurale convenite în cadrul aranjamentului multilateral de finanţare externă încheiat cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale.

CA al BNR reafirmă că BNR va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 29 septembrie 2009.