Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

26.03.2008

În şedinţa din 26 martie 2008, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 9,5 la sută pe an de la 9,0 la sută;
  • Continuarea gestionării ferme a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR reiterează că va monitoriza îndeaproape evoluţiile indicatorilor macroeconomici şi va evalua perspectivele acestora, astfel încât prin adecvarea instrumentelor politicii monetare să contracareze presiunile inflaţioniste în vederea revenirii cât mai rapide, într-o manieră sustenabilă, a dezinflaţiei pe traiectoria anunţată pe termen mediu.Analiza celor mai recente date statistice relevă o creştere economică peste aşteptări, concomitent cu menţinerea unei dinamici înalte a cererii interne, în condiţiile majorării veniturilor şi ale persistenţei expansiunii rapide a creditului acordat sectorului privat.

Rata anuală a inflaţiei a crescut la nivelul de 7,97 la sută în luna februarie 2008 faţă de 7,26 la sută în luna precedentă, în principal ca efect al scumpirii gazelor naturale şi al persistenţei efectelor exercitate asupra preţurilor produselor alimentare de scăderea producţiei agricole din anul 2007.

Inflaţia de bază - calculată în condiţiile eliminării impactului preţurilor administrate şi al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili), precum şi a taxei pe viciu - a urcat la nivelul de 6,17 la sută în luna februarie 2008 faţă de 5,92 la sută în luna precedentă.

Evoluţia cursului de schimb al leului a fost influenţată de menţinerea aversiunii faţă de risc a investitorilor financiari, în condiţiile persistenţei tensiunilor de pe piaţa financiară internaţională.

În acest context, conduita politicii monetare, evaluată prin intermediul condiţiilor monetare de ansamblu, a continuat să-şi ajusteze restrictivitatea prin majorarea ratei dobânzii de politică monetară, menţinerea fermităţii controlului lichidităţii de pe piaţa monetară şi păstrarea nivelului ratelor rezervelor minime obligatorii.

Analizele efectuate reconfirmă perspectivele situării ratei anuale a inflaţiei în următoarele luni peste limita superioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei, din cauza persistenţei presiunilor exercitate de cererea internă în exces, dar şi a prelungirii efectelor unor şocuri de natura ofertei (în principal preţurile combustibililor şi ale produselor alimentare).

Aceste perspective, coroborate cu riscurile legate de o eventuală deteriorare semnificativă a anticipaţiilor inflaţioniste şi cu incertitudinile referitoare la atitudinea investitorilor faţă de pieţele emergente, reclamă sporirea în continuare a restrictivităţii politicii monetare într-un dozaj adecvat. Această ajustare a conduitei politicii monetare urmăreşte ancorarea fermă şi sustenabilă a anticipaţiilor inflaţioniste la niveluri scăzute ale inflaţiei, în vederea limitării perioadei de creştere temporară a preţurilor agregate şi reîncadrării cât mai rapide în traiectoria de dezinflaţie pe termen mediu stabilită împreună cu guvernul.

Pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 9,5 la sută pe an de la 9,0 la sută. Concomitent, BNR va continua gestionarea fermă a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă şi a decis menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reiterează că, pe lângă întărirea politicii monetare, implementarea unui mix restrictiv de politici economice, cu accent pe componentele de politică fiscală şi de venituri, şi intensificarea reformelor structurale sunt esenţiale pentru a asigura revenirea durabilă a inflaţiei pe o traiectorie descendentă, aceasta contribuind la perspectivele unei creşteri economice sustenabile pe termen mai îndelungat.

Această orientare a ansamblului de politici macroeconomice este cu atât mai necesară cu cât deficitul extern se plasează la niveluri dificil de susţinut pe termen îndelungat în contextul incertitudinilor crescute ce afectează mediul economic internaţional, iar stimularea economisirii reprezintă o măsură fundamentală de corecţie pe termen mai îndelungat a deficitului extern prin însăşi reducerea treptată a dezechilibrului dintre investiţii şi economisire.

BNR reiterează că va monitoriza îndeaproape evoluţiile indicatorilor macroeconomici şi va evalua perspectivele acestora, astfel încât prin adecvarea instrumentelor politicii monetare să contracareze presiunile inflaţioniste în vederea revenirii cât mai rapide, într-o manieră sustenabilă, a dezinflaţiei pe traiectoria anunţată pe termen mediu.

Totodată, BNR reafirmă că va continua să urmărească cu atenţie evoluţiile economice globale şi să analizeze implicaţiile turbulenţelor persistente de pe pieţele financiare internaţionale asupra economiei Românei, inclusiv din perspectiva menţinerii stabilităţii financiare ca dimensiune complementară a asigurării stabilităţii preţurilor.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 6 mai 2008 când va fi analizat şi aprobat noul raport trimestrial asupra inflaţiei.