Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

07.01.2008

În şedinţa din 7 ianuarie 2008, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,0 la sută pe an de la 7,5 la sută;
  • Continuarea gestionării ferme a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Analiza celor mai recente date statistice relevă în continuare o dinamică înaltă a cererii interne ca urmare a expansiunii investiţiilor, dar şi a menţinerii consumului la un nivel nesustenabil în condiţiile intensificării ritmului de creştere a creditului acordat sectorului privat, mai ales a celui în valută.

Creşterea cererii agregate, alimentată în principal de sporul veniturilor şi de dinamica creditului neguvernamental, a fost mai alertă decât performanţele ofertei agregate, excesul de cerere propagând astfel efectele inflaţioniste ale şocurilor exogene şi contribuind la accentuarea dezechilibrului extern. Ritmul de creştere a salariilor a rămas superior dinamicii productivităţii muncii, ceea ce, pe lângă presiunile asupra nivelului agregat al preţurilor, a accentuat şi riscurile de deteriorare a competitivităţii externe.

Rata anuală a inflaţiei a fost de 6,67 la sută în luna noiembrie 2007, plasându-se în continuare peste limita superioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei, ca efect al majorării accentuate a preţurilor produselor alimentare şi a tarifelor la serviciile indexate la cursul de schimb al leului.

Perspectivele inflaţiei pe termen scurt s-au înrăutăţit în contextul amplificării riscurilor macroeconomice, cu precădere a celor legate de politica veniturilor şi majorarea cheltuielilor bugetare în perioada electorală, precum şi a incertitudinilor referitoare la atitudinea investitorilor faţă de pieţele emergente. În acest context, este esenţial ca plasarea temporară a ratei anuale a inflaţiei în afara intervalului de variaţie să nu genereze relaxări ale politicii salariale şi fiscale. Restrictivitatea întregului mix de politici economice va contribui la atingerea ţintelor de inflaţie stabilite împreună cu guvernul şi asigură revenirea inflaţiei pe o traiectorie descendentă, concomitent cu o creştere economică sustenabilă pe termen mediu.

Consiliul de administraţie al BNR apreciază că persistenţa presiunilor exercitate de cererea internă, dar şi perspectiva prelungirii efectelor unor şocuri de natura ofertei şi riscurile legate de o eventuală deteriorare semnificativă a anticipaţiilor inflaţioniste impun o sporire a restrictivităţii politicii monetare.

Pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 8,0 la sută pe an de la 7,5 la sută. Concomitent, BNR va continua gestionarea fermă a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă şi a decis menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Aceste măsuri contribuie la asigurarea unui grad de restrictivitate a condiţiilor monetare în sens larg, compatibil cu atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu. Menţinerea ţintelor de inflaţie convenite împreună cu guvernul - 3,8 la sută pentru 2008 şi 3,5 la sută pentru 2009, cu un interval de variaţie de plus/minus un punct procentual - şi aplicarea unui mix restrictiv de politici economice vor determina ancorarea eficace a anticipaţiilor agenţilor economici şi ale populaţiei în contextul incertitudinilor ce afectează mediul economic internaţional.

BNR va monitoriza vigilent evoluţiile indicatorilor macroeconomici, pe plan intern şi internaţional, şi perspectivele acestora, astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să contracareze presiunile inflaţioniste în vederea reintrării pe traiectoria dezinflaţionistă asumată şi a atingerii într-o manieră sustenabilă a obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 4 februarie 2008, când va fi analizat şi aprobat noul raport trimestrial asupra inflaţiei.