Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

31.10.2007

În şedinţa din 31 octombrie 2007, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,5 la sută pe an de la 7,0 la sută;
  • Continuarea gestionării prudente a lichidităţii de pe pieţele financiare prin intermediul operaţiunilor de piaţă;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document ce va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 5 noiembrie 2007.Conform datelor statistice, rata anuală a inflaţiei s-a accelerat la 6,03 la sută în luna septembrie, în principal din cauza majorării accentuate a preţurilor produselor alimentare şi a influenţei adverse exercitate de corecţia cursului de schimb al leului în contextul turbulenţelor de pe pieţele financiare internaţionale.

Dincolo de efectul de bază anticipat, seceta severă din acest an are un impact negativ atât asupra preţurilor produselor alimentare - a căror majorare s-a produs şi pe fondul creşterii semnificative a preţurilor acestor produse pe plan internaţional - cât şi asupra dinamicii produsului intern brut, ceea ce evidenţiază volatilitatea performanţei anuale a sectorului agricol din România.

Analiza de ansamblu a evoluţiei economiei relevă o relativă încetinire a ritmului de creştere economică, expresie a şocului negativ asupra ofertei indus de producţia sectorului agricol, pe fondul menţinerii consumului la niveluri nesustenabile, manifestate şi în persistenţa trendului de înrăutăţire a deficitului extern al economiei.

Expansiunea creditului a rămas alertă în contextul accelerării din nou a creşterii împrumuturilor în valută, care la sfârşitul lunii septembrie reprezentau 51,5 la sută din totalul creditului neguvernamental.

Conduita politicii monetare, evaluată prin intermediul condiţiilor monetare de ansamblu, a continuat să fie prudentă, în condiţiile accentuării preemptive a fermităţii controlului lichidităţii de pe piaţa monetară şi ale menţinerii restrictivităţii rezervelor minime obligatorii.

Prelungirea efectelor şocurilor negative de natura ofertei, dinamica înaltă a veniturilor populaţiei, proiectata creştere a cheltuielilor bugetare în ultima parte a anului, precum şi incertitudinile legate de evoluţia cursului de schimb semnalează că inflaţia la sfârşitul anului 2007 va depăşi limita superioară a intervalului de variaţie de 3-5 la sută (asociat ţintei de 4 la sută). Media anuală a inflaţiei, estimată în jurul valorii de 4,7 la sută faţă de 6,56 la sută în anul anterior, indică însă o consolidare a procesului de dezinflaţie în acest an. Cu toate acestea, riscul prelungirii abaterii de la ţintă a inflaţiei şi de-a lungul unei părţi a anului 2008 tinde să diminueze impactul favorabil al acestei consolidări şi să afecteze anticipaţiile privitoare la inflaţie ale agenţilor economici şi populaţiei.

De aceea, BNR subliniază necesitatea ca politica monetară, alături de celelalte componente ale mix-ului de politici macroeconomice, să urmărească ancorarea fermă şi sustenabilă a anticipaţiilor inflaţioniste la nivelurile scăzute de inflaţie atinse până în prezent, în vederea încadrării creşterii anuale a preţurilor în traiectoria de dezinflaţie pe termen mediu stabilită împreună cu guvernul şi, la un orizont mai larg, a asigurării convergenţei nivelului agregat al preţurilor din România către stabilitatea preţurilor în definiţia sa din UE. Această orientare a ansamblului de politici macroeconomice este cu atât mai necesară cu cât deficitul extern se plasează la niveluri dificil de susţinut pe termen îndelungat, în contextul incertitudinilor crescute ce afectează mediul economic internaţional.

În consecinţă, pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 7,50 la sută pe an de la 7,0 la sută şi continuarea gestionării prudente a lichidităţii de pe pieţele financiare prin intermediul operaţiunilor de piaţă. Prin această orientare a politicii monetare se urmăreşte şi asigurarea unui nivel corespunzător al dobânzii reale, de natură să stimuleze economisirea şi să îmbunătăţească raportul acesteia cu investiţiile, cu efect asupra reducerii treptate a deficitului extern.

Totodată, având în vedere ritmul rapid în care continuă să crească toate componentele creditului neguvernamental, CA al BNR a hotărât menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al BNR a examinat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care prezintă o evaluare a contextului macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare. Noul Raport va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 5 noiembrie 2007.

Actuala prognoză a evoluţiilor macroeconomice pe termen mediu pune în evidenţă amplificarea complexităţii şi dimensiunii riscurilor, în special a celor legate de o creştere a veniturilor insuficient susţinută de sporuri de productivitate, majorarea cheltuielilor bugetare în perioada electorală şi incertitudinile legate de atitudinea investitorilor faţă de pieţele emergente.

În acest sens, BNR reafirmă că va monitoriza vigilent evoluţiile indicatorilor macroeconomici, pe plan intern şi internaţional, şi perspectivele acestora, astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure atingerea într-o manieră sustenabilă a obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi realizarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 7 ianuarie 2008.