Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

26.03.2007

În şedinţa din 26 martie 2007, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la nivelul de 8,0 la sută pe an la 7,5 la sută;
  • Exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control al lichidităţii adecvat condiţiilor de pe pieţele financiare;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile indicatorilor macroeconomici şi perspectivele acestora în vederea asigurării condiţiilor monetare compatibile cu atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi a consolidării procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană, contând, totodată, şi pe sprijinul celorlalte componente ale mixului de politici economice.


Analiza evoluţiilor recente din domeniile macroeconomic şi monetar relevă menţinerea procesului de dezinflaţie pe o traiectorie consistentă cu atingerea ţintei de inflaţie din acest an (4 la sută cu un interval de variaţie de +/- 1 punct procentual).

Potrivit datelor statistice, rata anuală a inflaţiei s-a redus mai rapid decât se anticipa, fiind de 3,81 la sută în luna februarie comparativ cu 4,01 la sută în luna precedentă, 4,87 la sută în decembrie 2006 şi 8,49 la sută în februarie 2006. Rata medie anuală a inflaţiei a coborât, de asemenea, la 5,8 la sută în februarie de la 6,56 la sută în decembrie 2006 şi 9,0 la sută în februarie 2006. Evaluările statistice indică o consolidare a procesului de dezinflaţie care este previzionată a se reflecta în reducerea ratei medii anuale a inflaţiei până la nivelul de 5 la sută în perioada imediat următoare.

Creşterea economică - susţinută de o majorare robustă a investiţiilor şi, într-o măsură relativ mai mică, de expansiunea consumului - s-a plasat la un nivel ridicat, de 7,7 la sută, în timp ce persistenţa excesului de cerere a determinat adâncirea deficitului de cont curent.

În domeniul monetar este de consemnat temperarea dinamicii creditului neguvernamental (pentru a cincea lună consecutiv), în condiţiile încetinirii ritmului de creştere a împrumuturilor în monedă naţională şi ale unei anumite reveniri a dinamicii creditelor în valută.

Conduita politicii monetare, evaluată prin intermediul condiţiilor monetare de ansamblu, a continuat să fie prudentă, în contextul recentei ajustări ale nivelurilor instrumentelor de politică monetară, al aprecierii mai pronunţate a monedei naţionale din ultima perioadă, precum şi al eliminării unor măsuri administrative de temperare a dinamicii creditului neguvernamental.

Pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 8,0 la sută pe an la 7,5 la sută şi exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control al lichidităţii adecvat condiţiilor de pe pieţele financiare.

Reducerea nivelului ratei dobânzii de politică monetară la 7,5 la sută se traduce şi într-o apropiere dintre aceasta şi nivelul ratei dobânzii efective de sterilizare, cu scopul îmbunătăţirii transmisiei semnalelor de politică monetară, al întăririi semnificaţiei dobânzii de politică monetară ca principal instrument al politicii băncii centrale şi al ancorării mai bune a anticipaţiilor inflaţioniste, inclusiv pe termen mai îndelungat.

Deşi pe termen scurt perspectivele inflaţiei s-au îmbunătăţit, inclusiv la nivelul anticipaţiilor, riscurile legate de o posibilă relaxare a politicilor de venituri şi fiscală şi de o majorare în continuare a deficitului de cont curent impun aplicarea în continuare a unei conduite prudente a politicii monetare. În aceste condiţii, CA al BNR a hotărât menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va continua să monitorizeze cu vigilenţă evoluţiile indicatorilor macroeconomici şi perspectivele acestora în vederea asigurării condiţiilor monetare compatibile cu atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi a consolidării procesului de convergenţă, contând, totodată, şi pe sprijinul celorlalte componente ale mixului de politici economice.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 2 mai 2007, când va fi analizat noul raport asupra inflaţiei.