Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

09.02.2007

În şedinţa din 9 februarie 2007, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la nivelul de 8,75 la sută pe an la 8,0 la sută;
  • Exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control al lichidităţii adecvat condiţiilor de pe pieţele financiare;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document ce va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 15 februarie 2007, când va fi anunţat şi calendarul pe următoarele 12 luni al întâlnirilor CA al BNR dedicate politicii monetare.


Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a analizat evoluţiile ansamblului indicatorilor macroeconomici, ale pieţelor financiare interne şi internaţionale, precum şi perspectivele acestora în contextul integrării României în Uniunea Europeană.

Datele statistice atestă continuarea procesului de dezinflaţie şi atingerea obiectivului propus pentru anul 2006; rata anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 4,87 la sută în luna decembrie, plasându-se sub ţinta de 5 la sută. Realizarea acestei performanţe s-a datorat politicilor monetare şi fiscale restrictive, coroborate cu deflaţia preţurilor volatile ale produselor alimentare, temperarea dinamicii preţurilor administrate şi aprecierea leului faţă de euro.

Cele mai recente evoluţii ale indicatorilor macroeconomici relevă menţinerea ratei înalte a creşterii economice şi a productivităţii pe fondul expansiunii investiţiilor şi consumului, factori care au contribuit pe de altă parte la majorarea deficitului de cont curent.

În acelaşi timp, creşterea marjei reale a ratei dobânzii de politică monetară şi aprecierea mai rapidă decât cea anticipată a leului - inclusiv ca efect al amplificării intrărilor de capital ca urmare a unei percepţii favorabile a investitorilor internaţionali asupra pieţelor emergente, precum şi în contextul dobândirii de către România a calităţii de membru al Uniunii Europene - au determinat accentuarea restrictivităţii condiţiilor monetare de ansamblu.

Situaţia din ultimele luni de pe pieţele monetară şi valutară relevă niveluri ale lichidităţilor şi ale ratelor dobânzilor care au indus o întărire rapidă a monedei naţionale, aceasta contribuind semnificativ la temperarea creşterii preţurilor agregate. Nivelurile de dobândă de pe piaţa monetară se situează constant sub rata dobânzii de politică monetară de până în prezent, ceea ce impune adoptarea de măsuri pentru întărirea rolului de semnal al acesteia din urmă.

În aceste condiţii, CA al BNR a decis ajustarea condiţiilor monetare de ansamblu în concordanţă cu noul context prin reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 8,75 la sută pe an la 8,0 la sută, exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control al lichidităţii adecvat condiţiilor de pe pieţele financiare şi menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii. Această recalibrare a nivelurilor instrumentelor politicii monetare este consecventă cu atingerea în mod sustenabil a ţintelor de inflaţie pe termen mediu şi cu necesitatea asigurării stabilităţii financiare.

Consiliul de administraţie al BNR a examinat şi a aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care prezintă o evaluare a contextului macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare. Scenariul de bază al actualei proiecţii relevă o relativă ameliorare a perspectivelor inflaţiei pe termen mediu, însă riscurile legate de o creştere a veniturilor insuficient susţinută de sporuri de productivitate, precum şi o posibilă relaxare a politicii fiscale impun continuarea unei conduite prudente a politicii monetare.

Consiliul de administraţie va continua să monitorizeze cu vigilenţă evoluţiile economice şi monetare astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure menţinerea procesului de dezinflaţie pe traiectoria programată şi consolidarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană, contând totodată şi pe sprijinul celorlalte componente ale mixului de politici macroeconomice.

Noul raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 15 februarie 2007, când va fi anunţat şi calendarul pe următoarele 12 luni al întâlnirilor CA al BNR dedicate politicii monetare.