Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

27.09.2006

În şedinţa din 27 septembrie 2006, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,75 la sută pe an;
  • Continuarea exercitării unui control ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

Consiliul de administraţie al BNR reafirmă că va continua să monitorizeze cu maximă atenţie evoluţiile economice şi monetare, interne şi internaţionale, fiind gata să acţioneze în vederea atingerii obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi consolidării procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană.Analiza celor mai recente evoluţii ale indicatorilor macroeconomici relevă continuarea procesului de dezinflaţie - rata anuală a inflaţiei coborând la nivelul de 6,0 la sută în luna august 2006 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - şi accelerarea creşterii economice pe fondul sporirii investiţiilor şi al menţinerii unei dinamici înalte a consumului, susţinute şi de expansiunea creditului.

Tendinţa de adâncire a deficitului de cont curent persistă, însă finanţarea acestuia prin intermediul investiţiilor străine directe s-a îmbunătăţit, ea situându-se la aproximativ 82,2 la sută în perioada ianuarie-iulie 2006 faţă de 77,3 la sută în aceeaşi perioadă a anului 2005.

Temperarea dinamicii preţurilor administrate şi a celor alimentare volatile, alături de conduita restrictivă a politicii monetare şi fiscale au contribuit la o accelerare a procesului de dezinflaţie în ultimele luni, ceea ce sugerează că la sfârşitul acestui an rata inflaţiei se va situa în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei de 5 la sută.

Deşi perspectivele inflaţiei pe termen scurt s-au îmbunătăţit, menţinerea excedentului de cerere pe fondul unor ritmuri înalte de creştere a consumului populaţiei şi al anticipatei majorări a cheltuielilor bugetare în lunile următoare reclamă păstrarea unei conduite ferme a politicii monetare în vederea asigurării sustenabilităţii procesului de dezinflaţie pe termen mediu.

Pe baza datelor disponibile în prezent, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,75 la sută pe an şi continuarea exercitării unui control ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

Totodată, Consiliul de administraţie al BNR reiterează că va continua să monitorizeze cu maximă atenţie evoluţiile economice şi monetare astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure îndeplinirea obiectivelor de dezinflaţie atât pentru acest an, dar şi pe termen mediu, corespunzător ţintelor asumate de BNR (4,0 la sută +/- 1 punct procentual pentru 2007 şi 3,8 la sută +/- 1 punct procentual pentru 2008).

Consiliul de administraţie al BNR apreciază că succesul integrării României în Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2007 presupune continuarea implementării ferme a unui mix echilibrat de politici economice (monetare, fiscale, de venituri şi structurale) în vederea consolidării dezinflaţiei şi a îndeplinirii criteriilor de convergenţă stabilite prin Tratatul de la Maastricht.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 10 noiembrie 2006, când va fi analizat noul raport trimestrial asupra inflaţiei.