Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

09.08.2006

În şedinţa din 9 august 2006, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,75 la sută pe an;
  • Continuarea exercitării unui control ferm al lichidităţii pe piaţa monetară internă prin intermediul operaţiunilor de piaţă şi menţinerea măsurilor prudenţiale de temperare a expansiunii creditului neguvernamental;
  • Stabilirea ţintei de inflaţie pentru anul 2008 la nivelul de 3,8 la sută +/- 1 punct procentual.
Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 16 august 2006.

Indicatorii macroeconomici relevă continuarea dezinflaţiei, mai pronunţată decât prognoza anterioară, pe fondul temperării dinamicii preţurilor administrate şi a preţurilor alimentare volatile, dar şi ca efect al înăspririi progresive a condiţiilor monetare. Se remarcă scăderea inflaţiei de bază, care, calculată în condiţiile eliminării impactului taxei pe viciu, s-a situat la nivelul de 3,7 la sută în luna iunie faţă de aceeaşi lună a anului precedent.

Datele statistice indică menţinerea unor ritmuri înalte de expansiune ale consumului şi creditului neguvernamental. Creşterea economică s-a situat peste aşteptări, iar deficitul de cont curent a continuat să se adâncească.

Pe baza datelor disponibile în prezent şi având în vedere durata necesară pentru manifestarea completă a efectelor recentelor măsuri de întărire a politicii monetare, Consiliul de administraţie a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,75 la sută pe an şi a măsurilor de temperare a creşterii creditului.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care prezintă o evaluare a contextului macroeconomic recent, perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Scenariul de bază al actualei proiecţii relevă o schimbare a caracteristicilor procesului de dezinflaţie comparativ cu prognoza anterioară, respectiv o curbă mai accentuată a dezinflaţiei în anul 2006 şi o relativă încetinire pe parcursul anului 2007.

Perspectiva amplificării presiunilor inflaţioniste ca urmare a creşterii cheltuielilor bugetare şi inerţia anticipaţiilor inflaţioniste impun menţinerea unei conduite ferme a politicii monetare pe o perioadă mai îndelungată.

În urma evaluării noilor proiecţii, dar şi a riscurilor şi incertitudinilor privind evoluţia pe termen mediu a inflaţiei, în special a factorilor în afara sferei de influenţă a băncii centrale, Consiliul de administraţie al BNR a stabilit, în consultare cu Guvernul, ţinta de inflaţie pentru anul 2008 la nivelul de 3,8 la sută +/- 1 punct procentual.

Această ţintă este un obiectiv realizabil şi răspunde necesităţii continuării dezinflaţiei în vederea atingerii unui nivel al inflaţiei sustenabil pe termen mediu şi, ulterior, a unor nivele compatibile cu îndeplinirea criteriilor de convergenţă stabilite prin Tratatul de la Maastricht.

Banca Naţională reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice şi monetare interne şi influenţa factorilor externi, astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi consolidarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 27 septembrie 2006.