Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

27.06.2006

În şedinţa din 27 iunie 2006, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la nivelul de 8,5 la sută la 8,75 la sută pe an;
  • Majorarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei cu scadenţă mai mică de doi ani de la 16 la sută la 20 la sută începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2006;
  • Continuarea exercitării unui control ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară prin sterilizarea substanţială a excesului de lichiditate prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

Consiliul de administraţie al BNR reiterează că va continua să monitorizeze cu maximă atenţie evoluţiile economice şi monetare, interne şi internaţionale, fiind gata să acţioneze pentru atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu.Analiza celor mai recente date statistice indică în continuare o dinamică accentuată a cererii interne, ca urmare a expansiunii nesustenabile a consumului pe fondul intensificării ritmului de creştere a creditului neguvernamental, în special a componentei în monedă naţională, şi al adâncirii dezechilibrului extern.

Creditul neguvernamental în lei acordat populaţiei a consemnat o creştere în termeni reali de 110,5 la sută în luna mai a.c. faţă de aceeaşi perioadă a anului 2005.

Preconizata majorare a cheltuielilor guvernamentale va amplifica suplimentar presiunile exercitate de cererea internă, atât asupra deficitului extern, cât şi asupra inflaţiei, ceea ce impune sporirea restrictivităţii politicii monetare.

În aceste condiţii, Consiliul de administraţie a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la nivelul de 8,5 la sută la 8,75 la sută pe an.

Totodată, în vederea temperării expansiunii persistent înalte şi în accelerare a creditului neguvernamental, în special a celui în monedă naţională, Consiliul de administraţie a hotărât majorarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei cu scadenţă mai mică de doi ani de la 16 la sută la 20 la sută începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2006.

Aceste decizii, corelate cu menţinerea unui control ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară prin continuarea sterilizării substanţiale a excesului de lichiditate, vor acţiona în direcţia întăririi politicii monetare, inclusiv prin efectul asupra anticipaţiilor inflaţioniste, şi vor contribui la consolidarea procesului de dezinflaţie astfel ca inflaţia să conveargă către ţinta de 4 la sută în cursul anului 2007.

Banca Naţională reiterează că va continua să monitorizeze cu vigilenţă evoluţiile economice şi monetare astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să contracareze presiunile inflaţioniste.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 9 august 2006, când va fi analizat noul raport trimestrial asupra inflaţiei.