Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

11.05.2006

În şedinţa din 11 mai 2006, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,5 la sută pe an;
  • Continuarea exercitării unui control ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară prin sterilizarea substanţială a excesului de lichiditate prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 16 mai 2006.Analiza celor mai recente evoluţii ale indicatorilor macroeconomici şi monetari relevă continuarea procesului de dezinflaţie, revigorarea creşterii economice, precum şi persistenţa caracterului nesustenabil al ritmului de expansiune a consumului.

Temperarea dinamicii preţurilor administrate (energie, medicamente, telefonie fixă) şi a preţurilor alimentare volatile în primele luni ale anului 2006 a contribuit la o scădere temporară peste aşteptări a inflaţiei, rata anuală coborând la nivelul de 6,92 la sută la sfârşitul lunii aprilie faţă de 8,6 la sută în decembrie 2005.

Deşi procesul de dezinflaţie a continuat, perspectivele pe termen scurt ale inflaţiei s-au înrăutăţit ca urmare a impactului majorării impozitelor indirecte aplicate produselor din tutun şi alcool rafinat şi al deteriorării anticipaţiilor inflaţioniste pe fondul incertitudinilor privind programul ajustărilor preţurilor administrate.

Creşterea investiţiilor şi dinamica înaltă a consumului populaţiei, susţinută şi de expansiunea creditului, au contribuit la redinamizarea excedentului de cerere, în timp ce dezechilibrul extern s-a accentuat. Creditul neguvernamental a înregistrat o creştere robustă în condiţiile intensificării competiţiei dintre bănci şi ale unei modificări a structurii pe valute, cu creşterea ponderii împrumuturilor în lei, ceea ce contribuie la îmbunătăţirea mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Consiliul de administraţie al BNR apreciază că implementarea unui mix echilibrat de politici economice (monetare, fiscale, de venituri şi structurale) este esenţială pentru consolidarea dezinflaţiei şi continuarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană. Ca parte a acestui mix de politici economice, Consiliul de administraţie al BNR are în vedere menţinerea unei conduite restrictive a politicii monetare pe o perioadă mai îndelungată.

În aceste condiţii şi pe baza datelor disponibile, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,5 la sută pe an, decizie care, corelată cu o consolidare a procesului de dezinflaţie, accentuează restrictivitatea condiţiilor monetare.

Totodată, Consiliul de administraţie al BNR a decis continuarea exercitării unui control ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

Banca Naţională reiterează că va continua să monitorizeze cu atenţie evoluţiile economice şi monetare astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să contracareze presiunile inflaţioniste şi să asigure aducerea inflaţiei pe traiectoria programată pe termen mediu.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care realizează o evaluare a contextului macroeconomic recent, prezintă perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care se va confrunta în perioada următoare politica monetară. Raportul va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 16 mai 2006.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 27 iunie 2006