Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

27.03.2006

În şedinţa din 27 martie 2006, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,5 la sută pe an;
  • Continuarea sterilizării substanţiale a excesului de lichiditate de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

Consiliul de administraţie reafirmă că este pregătit să utilizeze întregul set de instrumente de care dispune Banca Naţională în vederea atingerii obiectivului de dezinflaţie pe termen mediu şi consolidării procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană.Analiza evoluţiilor recente din domeniile macroeconomic şi monetar, precum şi a perspectivelor acestora, relevă menţinerea procesului de dezinflaţie pe traiectoria anticipată, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei continuă să se situeze în afara intervalului de variaţie de +/- 1 punct procentual din jurul ţintei de 5 la sută.

În luna februarie 2006, rata anuală a inflaţiei s-a situat la nivelul de 8,49 la sută, comparativ cu 8,89 la sută în luna precedentă, pe fondul menţinerii restrictivităţii la nivelul ansamblului condiţiilor monetare.

În domeniul financiar, se consemnează o creştere anuală robustă a masei monetare în sens larg, concomitent cu accelerarea creşterii depozitelor la vedere, precum şi continuarea expansiunii creditului neguvernamental, determinată de o intensificare a ritmului de creştere a împrumuturilor în monedă naţională. Este important de menţionat că măsurile de politică monetară şi prudenţiale adoptate anul trecut de către BNR au determinat reducerea în continuare a dinamicii creditului în valută, a cărui pondere în creditul neguvernamental total a scăzut la 52,3 la sută în luna ianuarie 2006, de la aproximativ 60 la sută în aceeaşi perioadă a anului 2005.

Adoptarea în luna februarie a unui pachet de măsuri de întărire a condiţiilor monetare a determinat creşterea ratei dobânzii efective de sterilizare (aceasta situându-se marginal peste 8 la sută faţă de 6,72 la sută în ianuarie 2006). Ratele dobânzilor practicate la depozite de către instituţiile de credit în relaţia cu clienţii nebancari au crescut uşor, în timp ce intensificarea concurenţei între bănci pentru cote de piaţă a determinat reducerea în continuare a dobânzilor la creditele acordate de acestea.

Consiliul de administraţie apreciază că persistenţa, cel puţin pe termen scurt, a presiunilor exercitate de cererea internă, dar şi perspectiva unor potenţiale şocuri de natura ofertei (ajustarea preţurilor administrate şi modificări ale regimului accizelor) impun în continuare o restrictivitate sporită a politicii monetare.

Asigurarea unui control adecvat al lichidităţii prin intermediul operaţiunilor de piaţă va conduce la creşterea dobânzii efective la operaţiunile BNR către nivelul de 8,5 la sută. În acelaşi timp, impactul majorării de la 35 la sută la 40 la sută a nivelului ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în valută ale instituţiilor de credit, care a intrat în aplicare din 24 martie, se va evidenţia în perioada imediat următoare. În aceste condiţii, Consiliul de administraţie al BNR apreciază că restrictivitatea condiţiilor monetare va creşte în continuare.

Pe baza datelor disponibile în prezent, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,5 la sută pe an şi continuarea sterilizării substanţiale a excesului de lichiditate de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

Consiliul de administraţie reiterează că este pregătit să utilizeze întregul set de instrumente de care dispune Banca Naţională pentru a contracara presiunile inflaţioniste şi a menţine procesul de dezinflaţie pe traiectoria programată, contând totodată şi pe sprijinul altor componente ale mixului de politici macroeconomice.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 11 mai 2006, când va fi analizat noul raport trimestrial asupra inflaţiei.