Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

29.09.2009

În şedinţa din 29 septembrie 2009, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,0 la sută pe an de la 8,5 la sută începând cu data de 30 septembrie 2009;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar în vederea consolidării canalelor de transmisie a politicii monetare;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.


Analiza celor mai recente date statistice evidenţiază consolidarea procesului de dezinflaţie, rata anuală a inflaţiei coborând la nivelul de 4,96 la sută în luna august a.c. faţă de 5,06 la sută în luna precedentă, în condiţiile unei accentuate scăderi a cererii agregate şi ale fluctuaţiilor moderate ale cursului de schimb al leului.

Inflaţia de bază CORE2 ajustată – calculată prin eliminarea impactului preţurilor administrate, al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili) şi al principalelor produse accizabile (tutun şi băuturi alcoolice) – a fost de 4,5 la sută în luna august faţă de 4,6 la sută în luna anterioară.

Datele statistice relevă ajustarea semnificativă şi persistentă a deficitului extern în contextul manifestării efectelor crizei economice şi financiare pe plan mondial. În plan monetar, sunt de consemnat: menţinerea dinamicii anuale înalte a creditului acordat sectorului public, înregistrarea unei dinamici lunare pozitive a creditului acordat sectorului privat pentru prima dată în ultimele şase luni şi continuarea tendinţei de creştere a economisirii la nivelul economiei naţionale.

Conduita politicii monetare a rămas prudentă, BNR calibrându-şi în permanenţă ansamblul condiţiilor monetare în sens larg în vederea consolidării convergenţei ratei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu, precum şi în vederea asigurării condiţiilor pentru revitalizarea sustenabilă a procesului de creditare.

Ratele dobânzilor interbancare s-au menţinut în apropierea nivelului ratei dobânzii de politică monetară. În acelaşi timp, reducerea ratelor dobânzilor practicate de instituţiile de credit în relaţiile cu clienţii a continuat atât pentru depozite, cât şi pentru credite, ajustarea descendentă a celor din urmă fiind însă relativ mai lentă.

Pe baza datelor disponibile şi a analizei evoluţiilor recente şi de perspectivă, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,0 la sută pe an de la 8,5 la sută. În aceste condiţii, începând cu data de 30 septembrie 2009, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 4,0 la sută pe an de la 4,5 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de credit (Lombard) va fi de 12,0 la sută pe an faţă de 12,5 la sută. În acelaşi timp, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se reduce la 18,0 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2009, de la 18,75 la sută.

CA al BNR a hotărât totodată gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar în vederea consolidării canalelor de transmisie a politicii monetare şi corelării ratelor dobânzilor din piaţă cu rata dobânzii de politică monetară, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi respectiv în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reafirmă că implementarea fermă şi consecventă a mix-ului de politici macroeconomice - monetară, fiscală, de venituri, precum şi a reformelor structurale convenite în cadrul aranjamentului multilateral de finanţare externă încheiat cu Uniunea Europenă, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale este esenţială pentru continuarea sustenabilă a procesului de dezinflaţie, menţinerea stabilităţii financiare şi relansarea durabilă a activităţii economice.

CA al BNR reiterează că BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilitătii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 3 noiembrie 2009, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.