Comunicat de presă


Consiliul de administraţie al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de intervenţie cu 0,5 puncte procentuale, până la nivelul de 16,5% şi repoziţionarea celorlalte dobânzi

17.01.2005

În şedinţa sa din 14-15 ianuarie 2005, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a analizat evoluţiile recente ale ansamblului indicatorilor economici şi perspectivele acestora pentru anul 2005.

Ca efect al temperării ritmului de creştere a preţurilor de consum din ultimele două luni, rata anuală a inflaţiei a coborât în decembrie la nivelul de 9,3 la sută, acesta încadrându-se într-o marjă de variaţie acceptabilă faţă de obiectivul asumat pentru anul 2004.

Pornind de la acest rezultat, proiecţia pe termen scurt a ratei inflaţiei a fost reconfigurată, ea înglobând şi efectele modificării unor ipoteze privind ajustarea preţurilor administrate, evoluţia cursului de schimb al leului şi creşterea veniturilor disponibile ca urmare a modificării cotelor de impozitare.

Accelerarea din ultimele luni a dezinflaţiei a permis Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României să decidă reducerea ratei dobânzii de intervenţie cu 0,5 puncte procentuale, până la nivelul de 16,5 la sută. Astfel, în ultimele 12 luni, rata dobânzii de intervenţie s-a redus cu 4,75 puncte procentuale, faţă de o scădere cu 4,80 puncte procentuale a ratei inflaţiei.

Totodată, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât repoziţionarea nivelului ratei dobânzii la facilitatea de creditare (rata lombard) prin reducerea acesteia de la 30 la 25 la sută, precum şi menţinerea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la nivelul de 5 la sută.

În acelaşi context, nivelul ratei dobânzii bonificate la rezervele minime obligatorii în lei constituite de instituţiile de credit se reduce de la 6 la 4 la sută, iar nivelul ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve coboară de la 45 la 37 la sută.

Evoluţiile din ultimele luni, ca şi cele de perspectivă ale factorilor cererii agregate şi ale elementelor de cost ale ofertei relevă menţinerea riscurilor unor presiuni inflaţioniste, ceea ce determină păstrarea conduitei prudente a politicii monetare necesare atingerii obiectivelor de inflaţie, inclusiv într-o perspectivă mai îndelungată, în condiţiile continuării pregătirilor pentru trecerea la ţintirea directă a inflaţiei.