Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

05.01.2010

În şedinţa din 5 ianuarie 2010, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,5 la sută pe an de la 8,0 la sută pe an începând cu data de 6 ianuarie 2010;
  • Gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar în vederea consolidării transmisiei semnalelor de politică monetară;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reiterează că BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici relevă stagnarea temporară a procesului de dezinflaţie în condiţiile consolidării tendinţei de scădere a ratei inflaţiei de bază CORE2 ajustată pe fundalul persistenţei unei contracţii economice severe, concomitent cu o relativă ameliorare a percepţiei investitorilor străini asupra economiei româneşti în perspectiva detensionării mediului politic intern.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la nivelul de 4,65 la sută în luna noiembrie 2009, faţă de 4,3 la sută în luna precedentă, pe fondul majorării accizelor şi al creşterii preţurilor mărfurilor alimentare, fiind însă inferioară nivelului de 6,3 la sută înregistrat în luna decembrie 2008. Impactul majorării accizelor la tutun asupra ratei anuale a inflaţiei (reflectată prin indicele preţurilor de consum) pentru sfârşitul anului 2009 este estimat la 1,8 puncte procentuale.

Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustată – calculată prin eliminarea impactului preţurilor administrate, al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili) şi al principalelor produse accizabile (tutun şi băuturi alcoolice) – şi-a prelungit trendul descendent, reducându-se la nivelul de 3,3 la sută în luna noiembrie 2009, faţă de 3,4 la sută în luna anterioară şi 6,3 la sută în luna decembrie 2008.

În plan monetar, se remarcă o continuare a dinamicii anuale negative în termeni reali a creditului acordat sectorului privat, în special în ceea ce priveşte componenta în monedă naţională, în condiţiile menţinerii cererii reduse de credite pe fondul recesiunii economice. Creditul acordat sectorului public şi-a păstrat dinamica anuală înaltă, nevoile substanţiale de finanţare a deficitului bugetar din ultima parte a anului 2009 contribuind la menţinerea ecartului între ratele dobânzilor interbancare şi rata dobânzii de politică monetară.

Conduita politicii monetare a vizat conservarea perspectivelor de revenire a ratei inflaţiei în apropierea ţintelor stabilite pe termen mediu şi ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul accentuării riscurilor legate de politicile fiscală şi de venituri pe fondul climatului politic volatil din ultima parte a anului 2009. Astfel, se consemnează menţinerea prudenţei condiţiilor monetare reale de ansamblu.

Pe măsura anticipatei epuizări, în cursul anului 2010, a efectelor majorării accizelor şi cu condiţia reactivării aranjamentului multilateral de finanţare externă încheiat cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale este de aşteptat să se creeze premise favorabile consolidării procesului de dezinflaţie.

În acest context, pentru asigurarea unei perspective de convergenţă a ratei inflaţiei către ţintele stabilite pe termen mediu, în paralel cu relansarea durabilă a creşterii economice, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,5 la sută de la 8,0 la sută pe an. Ca urmare a acestei decizii, începând cu data de 6 ianuarie 2010, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 3,5 la sută pe an de la 4,0 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de credit (Lombard) va fi de 11,5 la sută pe an faţă de 12,0 la sută. În acelaşi timp, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se reduce la 17,25 la sută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010.

Totodată, CA al BNR a hotărât gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar în vederea consolidării transmisiei semnalelor de politică monetară şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

Continuarea conduitei prudente a politicii monetare, inclusiv printr-o dozare optimă a instrumentelor de care dispune banca centrală şi respectarea de către celelalte componente ale mix-ului de politici macroeconomice a coordonatelor convenite în cadrul aranjamentului multilateral de finanţare externă sunt esenţiale pentru asigurarea sustenabilităţii dezinflaţiei şi atingerea obiectivelor pe termen mediu.

CA al BNR reiterează că BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 3 februarie 2010, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.