Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

29.03.2010

În şedinţa din 29 martie 2010, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5 la sută pe an de la 7,0 la sută, începând cu data de 30 martie 2010;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor sale, să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor şi de stabilitate financiară, în contextul realizării angajamentelor stabilite în acordurile cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale.

Analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici atestă reluarea procesului de dezinflaţie în condiţiile scăderii ratei anuale a inflaţiei de bază CORE2 ajustate1 şi aprecierii leului, precum şi existenţa unor semnale ale ameliorării activităţii în unele sectoare ale economiei naţionale în timp ce în alte sectoare se menţin incertitudini.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 4,49 la sută în luna februarie a.c. după creşterea până la nivelul de 5,2 la sută survenită în ianuarie ca efect temporar al şocului exogen al ajustării accizelor la tutun.

Datele statistice relevă o uşoară atenuare a ritmului de scădere a consumului final, îmbunătăţirea performanţelor exporturilor şi menţinerea deficitului de cont curent la niveluri sustenabile. În acelaşi timp, ritmul anual de creştere a creditului acordat sectorului privat, în special a împrumuturilor în monedă naţională, a rămas în teritoriu negativ.

Se remarcă îmbunătăţirea semnificativă a lichidităţii din sistemul bancar. Cu toate acestea, ratele medii ale dobânzilor la depozitele şi la creditele noi, deşi au consemnat evidente ajustări descendente, rămân relativ ridicate comparativ cu nivelul dobânzii de politică monetară.

Conduita politicii monetare a continuat să fie prudentă, vizând asigurarea convergenţei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu, precum şi normalizarea ratelor de dobândă de pe piaţa monetară şi din activitatea bancară. Pe această bază se urmăreşte consolidarea condiţiilor favorabile revitalizării sustenabile a procesului de creditare şi relansării durabile a activităţii economice.

Perspectivele indică o continuare a procesului de dezinflaţie, dar şi menţinerea incertitudinilor legate de evoluţiile mediului extern, ale fluxurilor de capital, ale preţurilor administrate, precum şi ale unor preţuri volatile.

În acest context, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5 la sută de la 7,0 la sută pe an. Ca urmare a acestei decizii, începând cu data de 30 martie 2010, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 2,5 la sută pe an de la 3,0 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) va fi de 10,5 la sută pe an faţă de 11,0 la sută. În acelaşi timp, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se reduce la 15,75 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2010.

Totodată, CA al BNR a hotărât gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor sale, să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor şi de stabilitate financiară, în contextul realizării angajamentelor stabilite în acordurile cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 4 mai 2010, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1) Rata inflaţiei de bază CORE 2 ajustate este calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi băuturilor alcoolice