Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

30.06.2010

În şedinţa din 30 iunie 2010, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an;
  • Gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR monitorizează cu vigilenţă evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Rata anuală a inflaţiei a fost de 4,42 la sută în luna mai faţă de 4,28 la sută în luna aprilie în condiţiile deprecierii monedei naţionale pe fondul deteriorării percepţiei de risc asociat economiilor din regiune şi, în plan intern, al manifestării unor riscuri privind politica fiscală şi de venituri.

În ciuda scăderii relativ lente a inflaţiei preţurilor de consum, rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1 s-a menţinut în primele cinci luni ale acestui an în jurul nivelului de 2 la sută, inferior celui de 2,8 la sută, înregistrat în luna decembrie 2009.

Analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici relevă, de asemenea, persistenţa declinului economiei în primul trimestru al acestui an după contracţia severă din anul 2009, precum şi menţinerea deficitului de cont curent la un nivel sustenabil.

În condiţiile în care majorarea taxei pe valoarea adăugată va conduce imediat la o creştere semnificativă a nivelului preţurilor cu amănuntul - şi implicit la o accelerare temporară a inflaţiei măsurată pe baza indicelui agregat al preţurilor de consum - BNR va acţiona pentru limitarea efectelor de runda a doua ale acestei măsuri şi continuarea ancorării anticipaţiilor inflaţioniste la niveluri scăzute.

Riscul producerii acestor efecte, coroborat cu persistenţa incertitudinilor privind rezultatele eforturilor de consolidare fiscală şi a celor privind evoluţia mediului economic extern, reclamă menţinerea în continuare a unei conduite prudente a politicii monetare.

În acest context, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit. Totodată, CA al BNR a hotărât gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar.

Deciziile vizează pe termen mai îndelungat asigurarea continuării procesului de dezinflaţie în concordanţă cu obiectivele stabilite pe termen mediu, revitalizarea sustenabilă a procesului de creditare a economiei româneşti, cu precădere reluarea împrumuturilor către sectorul privat, precum şi evitarea volatilităţii excesive a cursului de schimb.

BNR monitorizează cu vigilenţă evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare. Acestea creează premise favorabile pentru reluarea pe baze sustenabile a creşterii economice.

CA al BNR reafirmă că respectarea obiectivelor asumate în cadrul aranjamentului multilateral de finanţare externă cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale este principala ancoră pentru reluarea sustenabilă a procesului de dezinflaţie, menţinerea stabilităţii financiare şi relansarea durabilă a activităţii economice.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 4 august 2010, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1) Calculată de BNR, prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.