Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

29.09.2010

În şedinţa din 29 septembrie 2010, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reafirmă că BNR monitorizează cu vigilenţă evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Majorarea cotei standard a TVA începând cu 1 iulie 2010 a determinat creşterea ratei anuale a inflaţiei la nivelul de 7,58 la sută în luna august comparativ cu 7,14 la sută în luna precedentă şi 4,38 la sută în luna iunie. În acelaşi timp, rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustată1 a urcat la 4,5 la sută în luna august a.c. după plasarea, în prima jumătate a acestui an, în jurul nivelului de 2 la sută.

Creşterea ratei anuale a inflaţiei a fost însă marginal inferioară valorii proiectate în cadrul celui mai recent exerciţiu de prognoză, reflectând un grad relativ mai redus de transferare a majorării cotei TVA asupra indicelui preţurilor de consum, în condiţiile persistenţei deficitului de cerere. Pe de altă parte, posibilitatea manifestării unor efecte semnificative de runda a doua ale majorării TVA rămâne preocupantă.

Analiza indicatorilor macroeconomici relevă totodată continuarea creşterii alerte a exporturilor, repercutată şi la nivelul fluxurilor importurilor de completare, alături de dinamica pozitivă a producţiei industriale, dar şi rămânerea în teritoriul negativ a evoluţiilor anuale ale indicatorilor relevanţi pentru evoluţia cererii interne. În plan monetar, se constată prelungirea dinamicii anuale reale negative a creditului acordat sectorului privat în condiţiile unor evoluţii divergente ale componentelor sale în lei şi în valută, precum şi creşterea rapidă în continuare a creditului guvernamental.

Perspectivele pe termen scurt indică existenţa unor riscuri privind evoluţiile preţurilor administrate şi ale preţurilor volatile ale produselor alimentare în context sezonier şi al efectului de bază, precum şi persistenţa incertitudinilor privind efectele măsurilor de consolidare fiscală, ceea ce, în contextul situaţiei curente de pe scena socială şi politică internă, reclamă păstrarea unei atitudini prudente a politicii monetare în vederea ancorării ferme a anticipaţiilor inflaţioniste.

În aceste condiţii, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an, precum şi a nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit. CA al BNR a hotărât totodată continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar.

Reluarea procesului de dezinflaţie în vederea atingerii ţintelor de inflaţie pe termen mediu şi asigurarea unei creşteri economice sustenabile depind în mod esenţial de implementarea fermă a mixului de politici macroeconomice şi a reformelor structurale, conform angajamentelor asumate în cadrul aranjamentului multilateral de finanţare externă cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale.

CA al BNR reafirmă că BNR monitorizează cu vigilenţă evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.
Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 2 noiembrie 2010, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1 Calculată de BNR, prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.