Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

05.01.2011

În şedinţa din 5 ianuarie 2011, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare

În luna noiembrie 2010 rata anuală a inflaţiei a coborât marginal la nivelul de 7,73 la sută. Analiza evoluţiilor recente ale indicatorilor macroeconomici indică plasarea acesteia la finele anului 2010 în jurul nivelului de 8 la sută, în linie cu prognozele băncii centrale.

Pe măsură ce efectele de runda întâi ale majorării TVA se estompează, se anticipează o reducere graduală a ratei anuale a inflaţiei în acest an, aceasta fiind prognozată să ajungă la nivelul de 3,4 la sută.

Pentru a preveni eventualele efecte de runda a doua, conduita politicii monetare vizează ancorarea fermă a anticipaţiilor inflaţioniste.

Se constată prelungirea dinamicii anuale reale negative a creditului acordat sectorului privat, în pofida îmbunătăţirii persistente a situaţiei lichidităţii din sistemul bancar şi în condiţiile în care se menţine un ecart semnificativ între nivelurile ratelor dobânzilor interbancare şi ale celor pentru împrumuturile acordate companiilor şi populaţiei, inclusiv pe fondul incertitudinilor referitoare la cadrul juridic ce au vizat activitatea bancară.

Aceste evoluţii şi incertitudini, precum şi riscurile legate de manifestarea unor efecte de runda a doua ale majorării TVA, efecte ce pot fi potenţate de dezbaterile publice referitoare la creşterea sezonieră a preţurilor alimentare, rămân preocupante.

Din această perspectivă este necesară menţinerea unui caracter prudent al politicii monetare în vederea conservării perspectivelor de revenire a ratei anuale a inflaţiei în apropierea ţintelor stabilite pe termen mediu.

În aceste condiţii, pentru ancorarea fermă a anticipaţiilor inflaţioniste, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an şi continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar. Totodată, CA al BNR a hotărât păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Deciziile vizează consolidarea perspectivelor de reluare sustenabilă a procesului de dezinflaţie, ceea ce va crea premise favorabile pentru redresarea pe baze sănătoase a economiei.

În acest sens, în vederea asigurării unui proces de convergenţă nominală şi reală sustenabil, este esenţială implementarea obiectivelor din cadrul acordurilor financiare internaţionale, în special a celor legate de continuarea consolidării fiscale şi a reformelor structurale, obiective de natură să contribuie la consolidarea credibilităţii în contextul în care ajustările întreprinse până în prezent au contribuit la corectarea dezechilibrelor macroeconomice, în principal a deficitului extern.

CA al BNR reiterează că BNR monitorizează cu vigilenţă evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 3 februarie 2011, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.