Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

03.05.2011

În şedinţa din 3 mai 2011, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 5 mai 2011.

Evoluţia recentă a indicatorilor macroeconomici relevă majorarea ratei anuale a inflaţiei la nivelul de 8,01 la sută în luna martie 2011 faţă de 7,6 la sută în luna precedentă, din cauza materializării riscurilor de natura ofertei legate de creşterea semnificativă a preţurilor produselor alimentare şi ale combustibililor evidenţiate în cadrul Raportului asupra inflaţiei din luna februarie 2011, în contextul accentuării presiunilor acumulate pe pieţele internaţionale ale materiilor prime.

Producţia industrială şi exporturile au continuat trendul ascendent, dar dinamica anuală reală a indicatorilor relevanţi pentru evoluţia cererii interne, precum şi cea a creditului acordat sectorului privat s-au plasat în continuare în teritoriu negativ. Deficitul de cerere va persista pe termen mediu, deşi este aşteptat să se restrângă treptat.

CA al BNR a analizat şi a aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Prognoza actualizată a evoluţiilor macroeconomice relevă o creştere temporară a ratei anuale a inflaţiei în trimestrul II 2011, ca urmare a şocurilor induse de factori aflaţi în afara sferei de influenţă directă a gestiunii cererii agregate realizată prin instrumentele băncii centrale, în special a presiunilor generate – similar cazului majorităţii economiilor emergente – de evoluţia preţurilor internaţionale ale produselor alimentare şi combustibililor.

Cu toate acestea, scenariul de bază al actualei proiecţii anticipează reluarea dezinflaţiei în al doilea semestru al anului 2011, odată cu disiparea efectului direct al majorării TVA, urmată de revenirea şi menţinerea ratei inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei centrale în cursul anului 2012.

Totodată, actuala prognoză evidenţiază persistenţa riscurilor şi incertitudinilor legate de calendarul şi amploarea ajustării preţurilor administrate, dar şi a celor legate de evoluţiile de pe pieţele internaţionale.

În acest context, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Conduita politicii monetare vizează conservarea perspectivelor de reluare a dezinflaţiei, în pofida recentelor şocuri inflaţioniste, condiţiile monetare în sens larg rămânând adecvate atingerii ţintei de inflaţie pe termen mediu. În acelaşi timp, îmbunătăţirea percepţiei investitorilor financiari nerezidenţi faţă de economia românească a condus la creşterea intrărilor de capital volatil, ceea ce a generat o apreciere moderată în termeni nominali a monedei naţionale faţă de euro. Perspectiva continuării şi intensificării fluxurilor de capital volatil creează însă constrângeri asupra dozajului în utilizarea instrumentelor politicii monetare.

Aceste decizii, coroborate cu implementarea consecventă a angajamentelor asumate de autorităţile din România în cadrul noilor acorduri de finanţare convenite cu instituţiile internaţionale, sunt de natură să asigure conservarea perspectivelor de reluare sustenabilă a procesului de dezinflaţie şi redresare pe baze sănătoase a economiei în cadrul procesului de convergenţă nominală şi reală.

CA al BNR reafirmă că banca centrală va monitoriza în continuare cu vigilenţă evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă, organizată în data de 5 mai 2011. Potrivit calendarului, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 29 iunie 2011.