Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - octombrie 2002

04.11.2002

La finele lunii octombrie 2002 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 6 039,3 milioane dolari (6 119,5 milioane euro).

Creşterea de 452,2 milioane dolari înregistrată în luna octombrie 2002 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale de pe piaţa valutară de 293,3 milioane dolari;
  • împrumuturi de la Banca Mondială în cadrul Acordului PSAL II în sumă de 167,7 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 23,3 milioane dolari;
  • plăţi de 88,6 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 29,5 milioane dolari.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1 070,9 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 7,1 miliarde dolari (peste 7,2 miliarde auro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 355 milioane dolari.