Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

03.08.2011

În şedinţa din 3 august 2011, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 8 august 2011.

În luna iunie 2011, rata anuală a inflaţiei a scăzut la nivelul de 7,93 la sută (nivelul include încă efectul de runda întâi al majorării cotei standard a TVA) de la 8,41 la sută în luna mai, ca rezultat al reducerii preţurilor volatile ale alimentelor. Rata anuală a inflaţiei de bază măsurată prin CORE2 ajustat1 s-a menţinut însă la nivelul de 4,7 la sută - nivel înregistrat încă din luna aprilie 2011, decelerarea fiind frânată de inerţia propagării şocurilor adverse anterioare şi de prezenţa unui efect de bază pe segmentul alimentelor procesate.

Evoluţia favorabilă a preţurilor volatile ale alimentelor coroborată cu disiparea completă a efectului de runda întâi al şocului majorării TVA în iulie 2010 sunt prevăzute a conduce la accelerarea procesului de dezinflaţie în lunile imediat următoare.

Potrivit celor mai recente date statistice, producţia industrială şi exporturile şi-au continuat trendul ascendent. Cu toate acestea, deficitul de cerere agregată persistă, iar revigorarea creditului acordat sectorului privat, centrată pe segmentul corporaţiilor, rămâne modestă şi în contextul accentuării riscurilor legate de evoluţia crizei datoriilor suverane din zona euro, dar şi al unor semnale privind o relativă încetinire a redresării economice în această zonă.

CA al BNR a examinat şi a aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Prognoza actualizată a evoluţiilor macroeconomice relevă îmbunătăţirea perspectivei inflaţiei pe termen scurt, ca urmare a disipării efectului de runda întâi al majorării TVA, în linie cu anticipările BNR privind încheierea ciclului de manifestare în economie a efectelor şocului de ofertă aferent acesteia, a calmării tensiunilor pe pieţele internaţionale ale produselor alimentare şi a unui preconizat impact favorabil al ofertei agricole interne.

Riscurile la adresa perspectivei pe termen mediu a inflaţiei rămân însă semnificative, ele având ca sursă calendarul şi amploarea ajustării preţurilor administrate, volatilitatea fluxurilor de capital în contextul posibilelor evoluţii ale crizei datoriilor suverane din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, precum şi incertitudinile privind comportamentul preţurilor internaţionale ale materiilor prime.

În acest context, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Conduita politicii monetare vizează astfel menţinerea unui ansamblu al condiţiilor monetare reale în sens larg adecvat ancorării ferme a anticipaţiilor inflaţioniste şi consolidării convergenţei ratei inflaţiei către ţintele stabilite pe termen mediu.

În plus, în contextul persistenţei riscurilor privind prelungirea crizei datoriilor suverane, aplicarea consecventă a angajamentelor asumate de autorităţile din România în cadrul acordurilor de finanţare convenite cu instituţiile internaţionale, în special a celor privind consolidarea fiscală şi corelarea evoluţiei salariilor şi a productivităţii muncii, este esenţială pentru asigurarea redresării pe baze sănătoase a economiei româneşti în cadrul procesului de convergenţă nominală şi reală. În aceste condiţii, continuarea atitudinii prudente a politicii monetare este necesară nu numai pentru a răspunde riscurilor semnificative ce rămân la adresa inflaţiei, ci şi eventualităţii unei volatilităţi sporite a fluxurilor de capital vizând economiile emergente.

CA al BNR reafirmă că banca centrală va monitoriza în continuare evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă, organizată în data de 8 august 2011. Potrivit calendarului, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 29 septembrie 2011.

1 Calculată de BNR, prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.