Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

02.11.2011

În şedinţa din 2 noiembrie 2011, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,00 la sută de la 6,25 la sută pe an începând cu data de 3 noiembrie 2011;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 noiembrie 2011.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la nivelul de 3,45 la sută în luna septembrie de la 4,25 la sută în luna precedentă, reintrând după mai mult de un an în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei. Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1 a înregistrat de asemenea o reducere mai puţin însemnată, ea coborând la nivelul de 2,72 la sută în luna septembrie faţă de 2,92 la sută în luna august.

Reducerea ratei anuale a inflaţiei s-a produs în principal datorită scăderii consemnate în perioada iunie-septembrie a nivelului preţurilor volatile ale produselor alimentare şi a epuizării unei mari părţi a efectului de runda întâi al majorării TVA. Pentru lunile următoare se preconizează consolidarea procesului de dezinflaţie, concomitent cu ajustarea în scădere a anticipaţiilor inflaţioniste, în contextul menţinerii conduitei prudente a politicii monetare.

Evoluţia favorabilă a producţiei industriale şi a exporturilor a continuat, în pofida semnalelor negative recente provenind din mediul extern. Cu toate acestea, deficitul de cerere agregată persistă, iar revigorarea creditului acordat sectorului privat rămâne modestă, inclusiv ca urmare a atitudinii prociclice a băncilor comerciale, ce reflectă incertitudini şi riscuri legate de evoluţia crizei datoriilor suverane din zona euro şi de semnale mixte privind redresarea economică la nivel mondial.

CA al BNR a examinat şi a aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Prognoza actualizată a evoluţiilor macroeconomice relevă menţinerea ratei anuale a inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie din jurul punctului central de 3 la sută al ţintelor de inflaţie de-a lungul anilor 2011 şi 2012.

O îmbunătăţire semnificativă consemnează perspectivele pe termen scurt ale inflaţiei, în linie cu anticipările BNR privind încheierea ciclului de manifestare în economie a efectelor şocului de ofertă aferent majorării TVA, şi impactul favorabil al producţiei agricole interne. Cu toate acestea, balanţa riscurilor pe termen mediu continuă să fie asimetrică, acestea fiind asociate evoluţiilor mediului extern, aversiunii faţă de risc a investitorilor şi volatilităţii fluxurilor de capital, precum şi conduitei politicii fiscale şi ajustărilor preţurilor administrate.

Având în vedere ansamblul acestor perspective, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,00 la sută pe an de la 6,25 la sută. Ca urmare a acestei decizii, începând cu data de 3 noiembrie 2011, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 2,00 la sută de la 2,25 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) va fi de 10,00 la sută pe an faţă de 10,25 la sută.

CA al BNR a hotărât totodată continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Atitudinea judicioasă a băncii centrale vizează asigurarea în permanenţă a unor condiţii monetare reale în sens larg adecvate menţinerii durabile a ratei inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie şi a stabilităţii financiare – elemente care, coroborate cu aplicarea angajamentelor privind consolidarea fiscală şi a reformelor structurale asumate de autorităţile din România în cadrul acordurilor de finanţare convenite cu instituţiile internaţionale, sunt esenţiale pentru asigurarea unei redresări sustenabile a economiei româneşti.

Ajustarea treptată a condiţiilor monetare reale în sens larg este aşteptată a se reflecta în nivelul dobânzilor practicate la creditele acordate de băncile comerciale. În acelaşi timp, CA al BNR reiterează importanţa stimulării procesului de economisire internă, inclusiv prin remunerarea adecvată a depozitelor bancare pentru a asigura sustenabilitatea deficitului extern şi reducerea treptată în termeni relativi a dependenţei economiei naţionale faţă de finanţările externe.

CA al BNR reafirmă totodată că banca centrală va monitoriza în continuare evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă, organizată în data de 7 noiembrie 2011. Potrivit calendarului, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 ianuarie 2012.

1 Calculată de BNR, prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.» Video: Conferință de presă 7 noiembrie 2011