Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

05.01.2012

În şedinţa din 5 ianuarie 2012, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,75 la sută de la 6,00 la sută pe an începând cu data de 6 ianuarie 2012;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reafirmă că banca centrală va monitoriza în continuare evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea corespunzătoare a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Analiza evoluţiilor recente ale indicatorilor macroeconomici atestă consolidarea procesului de dezinflaţie, rata anuală a inflaţiei coborând la nivelul de 3,44 la sută în luna noiembrie 2011 în condiţiile unei evoluţii favorabile a preţurilor volatile, ale disipării efectului de runda întâi al majorării cotei TVA şi ale menţinerii conduitei prudente a politicii monetare. Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1 a scăzut de asemenea la 2,64 la sută în luna noiembrie 2011 faţă de 4,77 la sută în martie – maximul anului 2011.

Evaluările actuale ale băncii centrale indică plasarea în luna decembrie 2011 a ratei anuale a inflaţiei în apropierea punctului central al ţintei de 3 la sută, în linie cu prognoza BNR, şi reconfirmă perspectiva decelerării în lunile imediat următoare atât a inflaţiei totale, cât şi a celei de bază, împreună cu ajustarea descendentă a anticipaţiilor inflaţioniste.

Procesul de redresare a economiei româneşti a continuat – susţinut de dinamica favorabilă a exporturilor, producţiei industriale şi a celei agricole – însă perspectivele activităţii economice pe termen scurt sunt marcate de sporirea incertitudinilor privind creşterea economică la nivel european şi mondial, pe fondul înrăutăţirii apetitului global faţă de risc şi al accentuării crizei datoriilor suverane din zona euro.

În acelaşi timp, în pofida unei uşoare accelerări în ultimele luni, creşterea în termeni anuali a creditului acordat sectorului privat, în principal a împrumuturilor în monedă naţională, rămâne relativ modestă, inclusiv pe fondul accentuării percepţiilor de risc legate de evoluţia sectorului bancar european.

În condiţiile menţinerii incertitudinilor legate de evoluţiile mediului extern, ale fluxurilor de capital, ale preţurilor administrate, precum şi ale unor preţuri volatile, conduita prudentă a politicii monetare va consolida perspectivele favorabile convergenţei ratei inflaţiei la ţintele stabilite pe termen mediu prin intermediul ancorării eficace a anticipaţiilor inflaţioniste, stabilitatea preţurilor reprezentând o precondiţie a unei creşteri economice sustenabile şi de durată.

În acest context, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,75 la sută pe an de la 6,00 la sută. Astfel, începând cu data de 6 ianuarie 2012, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 1,75 la sută de la 2,00 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) va fi de 9,75 la sută pe an faţă de 10,00 la sută.

Totodată, CA al BNR a hotărât gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reiterează de asemenea că ajustarea graduală a condiţiilor monetare este de natură să contribuie nu numai la reluarea unei creşteri economice sănătoase, dar şi la stimularea economisirii interne, inclusiv pentru a sprijini sustenabilitatea deficitului extern şi a reduce dependenţa de finanţările externe.

BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea corespunzătoare a instrumentelor sale, să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor şi de stabilitate financiară, şi, pe această bază, o creştere economică de durată, în contextul realizării angajamentelor stabilite în acordurile cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 2 februarie 2012, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1 Calculată de BNR, prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.