Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – martie 2012

02.04.2012

La 31 martie 2012, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 34 604 milioane euro, faţă de 33 387 milioane euro la 29 februarie 2012.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2 220 milioane euro, reprezentând alimentarea contului Comisiei Europene, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv emisiunea de obligaţiuni denominate în dolari americani a Ministerului Finanţelor Publice de 583 milioane echivalent euro), venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 1 003 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4 153 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2012 au fost de 38 757 milioane euro, faţă de 37 822 milioane euro la 29 februarie 2012.

Plăţile scadente în luna aprilie 2012 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 196,8 milioane euro.