Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

02.11.2012

În şedinţa din 2 noiembrie 2012, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an;
  • Gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 noiembrie 2012.

Inflaţia s-a accelerat în luna septembrie, rata anuală a acesteia crescând la nivelul de 5,33 la sută de la 3,88 la sută în luna august, în principal ca urmare a efectelor nefavorabile de natură tranzitorie exercitate de evoluţia preţurilor interne şi internaţionale ale produselor alimentare, care au amplificat efectele statistice de bază adverse şi transmiterea deprecierii anterioare a monedei naţionale faţă de principalele valute, semnalate anterior în Rapoartele BNR. Cu toate acestea, creşterea medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni a rămas în apropierea mediei la nivelul Uniunii Europene, fiind de 3,0 la sută în luna septembrie 2012.

Materializarea riscurilor evidenţiate în cadrul prognozelor anterioare ale băncii centrale este reflectată într-o măsură relativ mai restrânsă şi de evoluţia ratei anuale a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1 care s-a majorat la 3,01 la sută în septembrie de la 2,56 la sută în luna precedentă.

Evoluţia recentă a unor indicatori relevanţi indică o relativă încetinire a activităţii economice în a doua parte a anului, în condiţiile scăderii producţiei agricole cauzate de secetă şi ale deteriorării perspectivelor creşterii economice la nivel european şi global. Persistenţa deficitului considerabil de cerere agregată atenuează însă magnitudinea impactului nefavorabil asupra inflaţiei al majorării cotaţiilor materiilor prime pe plan internaţional şi al evoluţiei cursului de schimb al leului.

În plan extern se evidenţiază o relativă consolidare a încrederii investitorilor ca efect al măsurilor implementate de principalele bănci centrale. Contextul global rămâne însă marcat de incertitudini privind soluţionarea durabilă a crizei datoriilor suverane din zona euro şi evoluţiile sistemelor bancare la nivel european.

Conduita politicii monetare a vizat ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în condiţiile puseului inflaţionist tranzitoriu, ale unei volatilităţi sporite a fluxurilor de capital şi ale evoluţiei cursurilor de schimb. În acest sens, întărirea controlului lichidităţii din sistemul bancar s-a reflectat în creşterea ratelor dobânzilor pieţei interbancare şi în consolidarea acestora în jurul nivelului ratei dobânzii de politică monetară. Expansiunea creditului acordat sectorului privat continuă să slăbească, scăderea dinamicii anuale reale fiind consemnată mai ales pe segmentul împrumuturilor în valută.

În şedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează evoluţia şi tendinţele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Raportul consemnează revizuirea traiectoriei proiectate a ratei anuale a inflaţiei ca rezultat al impactului nefavorabil tranzitoriu al şocurilor severe de natura ofertei. Astfel, proiecţia actualizată evidenţiază perspectiva plasării ratei anuale a inflaţiei în afara intervalului de variaţie din jurul punctului central al ţintei (3 la sută pentru 2012 şi 2,5 la sută începând din 2013) până în a doua parte a anului 2013, precum şi repoziţionarea şi consolidarea ulterioară a acesteia în interiorul intervalului.

Principalele riscuri asociate noii prognoze sunt legate de o potenţială accentuare a volatilităţii fluxurilor de capital în contextul unei eventuale deteriorări a evoluţiilor mediului extern cu consecinţe nefavorabile asupra economiilor emergente. Conjunctura electorală internă din perioada imediat următoare se poate suprapune de asemenea acestor riscuri pe termen mediu.

În aceste condiţii, în vederea ancorării eficace a anticipaţiilor, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an, gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

Adecvarea conduitei politicii monetare are în vedere calibrarea setului de instrumente de politică monetară în scopul prevenirii eventualelor efecte de runda a doua ale şocurilor adverse de natura ofertei şi pentru crearea condiţiilor revenirii pe termen mediu a ratei inflaţiei în interiorul intervalului asociat ţintei. Această atitudine a politicii monetare, conjugată cu aplicarea consecventă a unor politici macroeconomice echilibrate va crea premisele pentru o redresare economică sustenabilă şi de durată.

În acest context, CA al BNR reafirmă că atingerea obiectivelor privind stabilitatea preţurilor şi cea financiară, în contextul continuării îndeplinirii angajamentelor convenite în cadrul acordurilor cu UE, FMI şi alte instituţii financiare internaţionale, este esenţială pentru susţinerea unei creşteri economice durabile.

BNR monitorizează atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor sale, să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor pe termen mediu şi de menţinere a stabilităţii financiare.

Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 noiembrie 2012. Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 7 ianuarie 2013.

1 Rata inflaţiei de bază CORE2 ajustat este calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi băuturilor alcoolice.Video:
» Briefing de presă 2 noiembrie 2012
» Conferință de presă 7 noiembrie 2012 - Raport trimestrial asupra inflației