Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

01.07.2013
În şedinţa din 1 iulie 2013, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:
  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,00 la sută pe an, de la 5,25 la sută, începând cu data de 2 iulie 2013. Începând cu aceeași dată rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 8,0 la sută pe an, de la 8,25 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 2,0 la sută pe an față de 2,25 la sută;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR monitorizează atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea graduală a conduitei politicii monetare şi utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi stabilitatea financiară.

Analiza celor mai recente date macroeconomice relevă o evoluţie a inflaţiei în linie cu prognozele anterioare ale băncii centrale, precum şi persistenţa deficitului de cerere în pofida ameliorării dinamicii activităţii economice.

În luna mai 2013, rata anuală a inflaţiei, conform indicelui preţurilor de consum calculat de Institutul Național de Statistică pe baza metodologiei naţionale, a fost de 5,32 la sută, în creştere marginală faţă de luna martie (5,25 la sută), pe fondul majorării preţurilor volatile alimentare şi a unor accize.

În acelaşi timp, rata anuală a inflaţiei determinate pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum - indicator calculat de Institutul Național de Statistică conform metodologiei Eurostat şi destinat asigurării comparabilităţii la nivel european - s-a situat la 4,38 la sută, în scădere de la 4,56 la sută în decembrie 2012 şi 4,45 la sută în martie 2013.

Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustată 1 şi-a continuat trendul descendent coborând până la 2,66 la sută în luna mai 2013, comparativ cu 3,25 la sută în luna decembrie 2012.

În ceea ce priveşte creşterea economică, dinamica anuală a PIB s-a îmbunătăţit în primul trimestru al anului 2013 (la 2,2 la sută față de 1,1 la sută în trimestrul IV 2012) datorită exporturilor nete, a căror redresare a antrenat un avans semnificativ al producţiei industriei prelucrătoare. Evoluţia favorabilă a balanţei comerciale s-a reflectat asupra contului curent, al cărui sold s-a menţinut pozitiv în primele patru luni ale anului.

Dinamica anuală a creditului în valută acordat sectorului privat a scăzut cu 4,1 la sută în timp ce creditarea în moneda națională a stagnat.

Cursul de schimb a înregistrat fluctuații mai ample din cauza volatilității sporite a apetitului pentru risc al investitorilor și a persistenţei incertitudinilor privind evoluţia activității economice la nivel european și global.

În acest context, conduita politicii monetare a vizat ancorarea fermă a anticipaţiilor inflaţioniste, consolidarea transmisiei impulsului de politică monetară și sporirea încrederii în evoluția pozitivă a economiei, în condițiile realizării acordurilor cu instituțiile financiare internaționale. Adecvarea manierei de gestionare a lichidităţii din sistemul bancar şi îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor la facilităţile permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară s-au reflectat favorabil în trendul descendent al ratelor dobânzilor interbancare şi al randamentelor titlurilor de stat, acestea plasându-se în prezent în apropierea sau sub nivelul ratei dobânzii de politică monetară.

Actuala proiecţie pe termen scurt reconfirmă reluarea dezinflaţiei începând din luna iulie 2013. Rata anuală a inflaţiei este aşteptată să coboare într-un ritm mai accelerat şi să reintre în lunile septembrie/octombrie a.c. în interiorul intervalului de variaţie de +/- 1 punct procentual din jurul ţintei de 2,5 la sută. De asemenea, inflaţia de bază CORE2 ajustată îşi va continua trendul descendent pe fondul persistenţei deficitului de cerere agregată.

Aceste perspective permit relaxarea graduală a conduitei politicii monetare în condiţiile asigurării unei ancorări eficace a anticipaţiilor inflaţioniste și acordării atenției necesare evoluțiilor mediului intern și internațional.

În acest context, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,0 la sută pe an de la 5,25 la sută, începând cu 2 iulie 2013.

Rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 8,0 la sută pe an, de la 8,25 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 2,0 la sută pe an, faţă de 2,25 la sută, începând cu aceeași dată.

CA al BNR a hotărât, totodată, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Deciziile constituie un semnal pozitiv pentru sistemul bancar, mediul de afaceri şi populaţie, în sensul imprimării unui trend de ieftinire graduală a creditării în lei și de stimulare a activității economice. O asemenea configurare a politicii monetare vizează, în continuare, îndeplinirea obiectivului privind asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu, în condițiile prezervării stabilităţii financiare şi ale atenuării impactului nefavorabil exercitat de factorii interni şi externi asupra redresării economiei româneşti.

Principalele riscuri asociate perspectivei pe termen scurt a inflaţiei sunt legate de volatilitatea fluxurilor de capital în condiţiile internaționale actuale, precum şi de persistenţa rigidităţilor structurale cunoscute ale economiei naţionale.

BNR va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea treptată a conduitei politicii monetare şi utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi stabilitatea financiară.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 august 2013, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1Calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.» Video: Briefing de presă 1 iulie 2013