Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

21.09.2005

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât reducerea, începând cu 22 septembrie a.c., a următoarelor rate de dobândă:

  • rata dobânzii de politică monetară de la 8,5 la sută pe an la 7,5 la sută
  • rata dobânzii pentru facilitatea de depozit de la 4,0 la sută pe an la 1,0 la sută
  • rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (rata lombard) de la 20 la sută pe an la 14 la sută
  • rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei de la 30 la sută pe an la 21 la sută.

De asemenea, în conformitate cu prevederile legii, Consiliul de Administraţie a hotărât reducerea ratei dobânzii bonificate pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei de la 2,0 la sută pe an la 1,5 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2005.

Consiliul de Administraţie reafirmă necesitatea menţinerii în continuare a unei conduite prudente a politicii monetare.În şedinţa din 21 septembrie 2005, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a analizat evoluţiile din ultimele luni ale ansamblului indicatorilor macroeconomici, ai pieţelor financiare interne şi internaţionale, precum şi perspectivele acestora în contextul măsurilor de liberalizare a contului de capital adoptate în prima jumătate a acestui an.

Datele statistice recente relevă temperarea creşterii economice în trimestrul al II-lea. Aceasta s-a situat sub nivelul prognozat, ca urmare atât a scăderii valorii adăugate brute din agricultură, cât şi a restrângerii autoconsumului şi tendinţei descendente a producţiei industriale.

Achiziţiile de bunuri şi servicii ale populaţiei, mai ales din import, au continuat să înregistreze un ritm alert, fiind susţinute în principal de creşterea veniturilor şi de accesibilitatea sistemelor de finanţare prin intermediul băncilor şi al instituţiilor financiare nebancare. Expansiunea cererii interne a continuat, în consecinţă, să depăşească semnificativ producţia internă, accentuând astfel dezechilibrul extern.

Analiza indicatorilor monetari evidenţiază tendinţa îngrijorătoare ca expansiunea creditelor în valută să devanseze în continuare dinamica împrumuturilor în monedă naţională. Aceasta a impus adoptarea unui set de măsuri de ordin prudenţial pentru: ameliorarea structurii creditului neguvernamental; apropierea structurii lui de structura lei/valută a economisirii; diminuarea riscurilor pentru stabilitatea financiară.

Prin aceste măsuri de temperare a creditului în valută şi prin controlul lichidităţii, BNR urmăreşte gestionarea cererii agregate, consolidând astfel fundamentele noului cadru de politică monetară (ţintirea directă a inflaţiei).

Leul şi-a continuat aprecierea faţă de euro, ca urmare a unor intrări semnificative de capitaluri atrase de condiţiile pieţei financiare interne, percepute de investitori ca fiind favorabile, inclusiv ca urmare a procesului de convergenţă nominală şi reală legat de aderarea la Uniunea Europeană.

Rata inflaţiei a atins în luna august 2005 cel mai scăzut nivel lunar din ultimii 15 ani (0,1 la sută), fiind în concordanţă cu prognoza prezentată cu ocazia trecerii oficiale la ţintirea directă a inflaţiei şi cu anticipaţiile de continuare a dezinflaţiei.

În aceste condiţii, Consiliul de Administraţie a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,5 la sută pe an, precum şi repoziţionarea corespunzătoare a ratelor dobânzilor la facilităţile permanente ale BNR (facilitatea de depozit şi facilitatea de credit), acestea conturând culoarul dobânzilor pe pieţele monetare şi financiare în monedă naţională.

Formarea şi consolidarea pieţelor financiare în lei, inclusiv a celor pe termen mediu şi lung, sunt esenţiale atât pentru eficienţa politicii de ţintire directă a inflaţiei, cât şi pentru trecerea în viitor la moneda euro, în conformitate cu criteriile de la Maastricht.

Noul nivel al ratei dobânzii de politică monetară este consistent cu necesitatea de a calibra politica monetară în vederea atingerii ţintelor de inflaţie pe termen mediu şi temperării riscului reprezentat de creşterea fluxurilor de capital cu pronunţat potenţial volatil.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 9 noiembrie 2005, când va fi analizat raportul trimestrial asupra inflaţiei.